Beschikbaar inkomen huishoudens 1,4 procent hoger in 2023

Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2023 met 1,4 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen. De hypotheekschuld groeide met 12,9 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder, naar 826,2 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Netto reëel beschikbaar inkomen huishoudens
   Beschikbaar inkomen (reëel) (%-verandering t.o.v. een jaar eerder, voortschrijdend jaargemiddelde)
20171e kwartaal2,4
20172e kwartaal2
20173e kwartaal1,8
20174e kwartaal1
20181e kwartaal1
20182e kwartaal1,5
20183e kwartaal2,1
20184e kwartaal2,6
20191e kwartaal2,7
20192e kwartaal2,7
20193e kwartaal2,2
20194e kwartaal2,4
20201e kwartaal2,8
20202e kwartaal2
20203e kwartaal2,6
20204e kwartaal2,4
20211e kwartaal1,6
20212e kwartaal3,1
20213e kwartaal2,8
20214e kwartaal2,3
20221e kwartaal3
20222e kwartaal 2,2
20223e kwartaal2
20224e kwartaal2
20231e kwartaal1,7
20232e kwartaal 1,4
20233e kwartaal1
20234e kwartaal1,4

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag in 2023 hoger dan in 2022. De totale beloning van werknemers groeide met 7,7 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,3 procent, terwijl de cao-lonen 6,0 procent hoger waren. Het gemengd inkomen lag 8,7 procent hoger. Vooral in de horeca, specialistische zakelijke dienstverlening, de verhuur en handel in onroerend goed en de landbouw nam het inkomen van zelfstandigen toe.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 11,6 procent. Dat komt vooral doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon. Het minimumloon nam per 1 januari 2023 met ruim 10 procent toe en per 1 juli met nog eens ruim 3 procent. Daarnaast stegen de uitkeringen ook sterk door indexatie van pensioenen. Huishoudens betaalden 9,1 procent meer belastingen en sociale premies.

Om tot het reëel beschikbaar inkomen te komen, wordt het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Bijdrage van verschillende componenten aan de opbouw van het beschikbaar inkomen
 2023 (mld euro)2022 (mld euro)
Belastingen en sociale premies-319,9-293,1
Exploitatieoverschot44,134,2
Saldo inkomen uit vermogen en overige inkomensoverdrachten62,655,4
Gemengd inkomen102,294
Sociale uitkeringen173,7155,7
Beloning van werknemers473,5439,8

Hypotheekschuld neemt toe, schuldquote daalt

De woninghypotheekschuld nam in 2023 toe met 12,9 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. De hypotheekschuld liep hiermee minder sterk op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen daalden en er minder woningen werden verkocht. Doordat de economie nominaal harder groeide dan de schuldtoename, nam de hypotheekschuld als percentage van het bbp af; van 84,8 procent in 2022 naar 79,9 procent in 2023. Dit is het laagste niveau na 2001.

Hypotheekschuld huishoudens
 Hypotheekschuld (% bbp (voortschrijdend jaargemiddelde))
200178,8
200282,6
200388,5
200491,9
200594,8
200695,8
200796,9
200897,7
2009104,9
2010105,5
2011105,6
2012106,2
2013103,7
2014102,3
2015100,6
201699,4
201796,7
201893,9
201990,6
202094,4
202190,2
202284,8
202379,9