Nieuwe en tweedehands auto’s en SEPP-subsidie naar inkomen, 2016-2023

Deze tabellenset bevat cijfers over het aantal nieuwe en tweedehands personenauto's (2016-2023) en afgegeven SEPP-subsidies (2020-2023) naar huishoudinkomen. De cijfers zijn gesplitst naar kwartaal, brandstofsoort en catalogusprijs.

Deze tabellenset is bekostigd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl onder vermelding van de projectnaam: ‘evaluatie SEPP'.