Monitor SEEH-ISDE-Warmtefonds, 2021-2022

© ANP / Stijn Rademaker
Het gebruik van drie financieringsinstrumenten voor energiebesparende maatregelen (namelijk SEEH, ISDE en NWF) naar achtergrondkenmerken van aanvragers en hun woningen voor 2021 en 2022.

Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik en de effecten van energiebesparende maatregelen die met behulp van financieringsinstrumenten genomen worden. Het gaat hierbij om de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE), en Energiebespaarleningen uit het Nationaal Warmtefonds (NWF). De tabellen tonen per instrument het gebruik naar bouwtechnische indicatoren (energielabels, oppervlakte, woningtype, monumentenstatus en bouwjaren) en sociaaleconomische indicatoren (huishoudinkomens).

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze tabellenset stelt TNO een halfjaarlijkse monitor samen. Dit project is bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.