Monitor SEEH-ISDE-Warmtefonds, 2021-2022

© ANP / Stijn Rademaker

Erratum:

Deze tabel is eerder gepubliceerd op 28 april 2023 en 17 mei 2023 op deze pagina. In de twee vorige versies van deze tabel bleken echter enkele cijfers niet juist, deze in de huidige versie gecorrigeerd.

Ten opzichte van de versie van 28 april 2023 zijn er in de huidige versie meer huishoudens en woningen meegenomen in de analyses, is voor beide jaren dezelfde populatieafbakening gebruikt, en zijn ISDE-leningen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) weggelaten vanwege lage aantallen (Tabel 2).

Ten opzichte van de versie van 17 mei 2023, bevat de huidige tabel minder woningen met een NWF-lening voor dakisolatie, en zijn ook het totaal aantal aanvragen en percentage woningen met een aanvraag soms lager (Tabel 3). Dankzij deze correctie zijn er geen groepen VvE-woningen meer met opvallend hoge percentages.

De gecorrigeerde versie van de tabel staat bij ‘Downloads’. Indien u de vóór 27 maart 2024 gedownload heeft, verzoeken we u de tabel te vervangen door deze versie.

Het gebruik van drie financieringsinstrumenten voor energiebesparende maatregelen (namelijk SEEH, ISDE en NWF) naar achtergrondkenmerken van aanvragers en hun woningen voor 2021 en 2022.

Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik en de effecten van energiebesparende maatregelen die met behulp van financieringsinstrumenten genomen worden. Het gaat hierbij om de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE), en Energiebespaarleningen uit het Nationaal Warmtefonds (NWF). De tabellen tonen per instrument het gebruik naar bouwtechnische indicatoren (energielabels, oppervlakte, woningtype, monumentenstatus en bouwjaren) en sociaaleconomische indicatoren (huishoudinkomens).

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze tabellenset stelt TNO een halfjaarlijkse monitor samen. Dit project is bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.