Zoekresultaten

51 resultaten voor keyword:hoge inkomens
51 resultaten voor keyword:hoge inkomens

Pagina 1 van 3

Verhuizingen en inkomens gemeente Rotterdam

Tabellen over verhuizingen in de deelgemeenten van Rotterdam in 2001-2007 naar inkomen. Opdrachtgever: Centrum voor Onderzoek en Statistiek Rotterdam.

Artikelen
Artikelen

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2015

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Cijfers

Vertrouwen in en contacten met buurtgenoten

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 201. Bijna 80 procent van de volwassen Nederlandse bevolking geeft aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel heeft contact met directe buren en...

Artikelen

Lidmaatschap en deelname verenigingen

In 2013 waren bijna acht op de tien personen van 15 jaar en ouder lid van een of meerdere verenigingen. Mannen, autochtonen, hoogopgeleiden, mensen met een hoog inkomen en werkenden zijn relatief...

Artikelen

Gestage toename vrouwen onder topverdieners

Het aandeel vrouwen onder de meest verdienende werknemers in grote ondernemingen en andere organisaties neemt de laatste jaren gestaag toe. In 2017 bestond de top van de loonlijst van organisaties...

Artikelen

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2018

De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2011-2018.

Cijfers

Verhuizingen en inkomens gemeente Ridderkerk

Het Centrum voor Beleidsstatistiek (MCB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van I&O Research een tabellenset samengesteld over de inkomens van huishoudens in...

Cijfers

Babyboomers: rimpelingen van een geboortegolf

In de periode 1946–1955 zijn in ons land 2,4 miljoen kinderen geboren. Ook in andere West-Europese landen piekten de geboorten na de oorlog, maar tot het midden van de jaren vijftig bleef het...

Artikelen

850 duizend inkomens in toptarief inkomstenbelasting

Van de 13,1 miljoen burgers met een belastbaar inkomen hadden ruim 850 duizend mensen in 2014 een inkomen van meer dan 56 531 euro. Die vallen in het hoogste belastingtarief van 52 procent. 5,4...

Artikelen

Hoogste inkomens dragen zwaarste lasten

Het bruto-inkomen van de Nederlandse huishoudens bedroeg in 2008 gemiddeld ruim 56 duizend euro. Daarvan moesten zij bijna 23 duizend euro, ofwel 40 procent, afdragen aan premies voor inkomens- en...

Artikelen

Inkomensdynamiek gemeente Amsterdam en metropoolregio Amsterdam

Een rapport en aanvullende maatwerktabellen over verhuizingen in Amsterdam en in de metropoolregio Amsterdam in 2001-2008 naar inkomen. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Cijfers

Inequality and Redistribution in the Netherlands’

Onderzoek naar ‘Ongelijkheid en herverdeling in Nederland’, door het Centraal Planbureau in samenwerking met het CBS. Paper alleen in het Engels beschikbaar.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

De inkomensparade van Pen

Sociaal Bestek, december 2009

Artikelen

Rond het zestigste levensjaar veel hoge inkomens en vermogens

Bij huishoudens met een hoofdkostwinner rond de 60 jaar is het aandeel met een hoge welvaart het hoogst. In 2010 kon een kwart van deze huishoudens zich tot de meest welvarende van ons land rekenen.

Artikelen

Ouderen met een hoog inkomen hebben een betere gezondheid

Naarmate het inkomen hoger is, hebben ouderen (50-80 jaar) een betere fysieke en psychische gezondheid.

Artikelen

Huishoudens in Rozendaal het meest welvarend

Rozendaal mag zich de meest welvarende gemeente van Nederland noemen. Niet alleen is in deze kleine Gelderse gemeente het aandeel huishoudens met een hoog inkomen het grootst, maar ook wonen hier...

Artikelen

Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

In dit onderzoek is een kwantitatieve beschrijving opgenomen van mogelijke neveneffecten van de Wet Normering Topinkomens voor vijf arbeidsmarktfactoren.

Cijfers

Rijke mensen leven lang en gezond

TSG (Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen), uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten. Jaargang 88 2010, nummer 1, pp. 17-24.

Artikelen