Rond het zestigste levensjaar veel hoge inkomens en vermogens

Bij huishoudens met een hoofdkostwinner rond de 60 jaar is het aandeel met een hoge welvaart het hoogst. In 2010 kon een kwart van deze huishoudens zich tot de meest welvarende van ons land rekenen. Hun welvaartspositie ontlenen deze huishoudens aan een hoog inkomen en/of een groot vermogen.

Bij jonge huishoudens is het aandeel met een hoge welvaart het kleinst. Als er bij deze groep al sprake is van hoge welvaart, komt dit overwegend door een hoog inkomen. Gedurende hun levensloop gaan steeds meer mensen flink wat verdienen. Ondermeer door hun toenemende werkervaring schuiven ze immers door naar beter betaalde functies. In de loop van jaren bouwen velen daarbij een steeds groter vermogen op door te sparen en het afbetalen van de hypotheek. Zo neemt het aandeel huishoudens met een hoge welvaart per leeftijdsgroep toe. Het hoogst is dit in de leeftijdsgroep rond 60 jaar. Na pensionering is het inkomen doorgaans een stuk lager. Een hoge welvaart bij 65-plussers is dan ook relatief vaak een gevolg van een groot vermogen.

Huishoudens met een hoog inkomen (2010) en/of groot vermogen (1-1-2011)

hoge welvaart naar leeftijd

Wim Bos