Hoogste inkomens het vaakst voor afschaffing hypotheekrenteaftrek

De meerderheid van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek. Een groeiende groep vindt echter dat dit voordeel voor woningbezitters afgeschaft moet worden. Was in 2010 nog 23 procent voor afschaffing van de aftrek, in 2012 is dat ruim 30 procent. Hoge inkomens zijn vaker voor afschaffing dan lagere inkomens.

Onder middeninkomens steun voor hypotheekrenteaftrek het hoogst

Van de volwassen Nederlanders met een inkomen in de hoogste inkomensgroep wil bijna 40 procent de hypotheekrenteaftrek aan banden leggen. Dit aandeel is beduidend hoger dan bij de middeninkomens bij wie dit varieert tussen de 26 en 30 procent.

De laagste inkomensgroep verschilt veel minder van mening met de hoogste. Dit komt doordat het merendeel van de laagste inkomens uit huurders bestaat. Deze zijn vaker voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek dan eigenwoningbezitters: 42 procent tegen 27 procent.

Het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft

Het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft

Vooral hoogste inkomens pleiten meer dan eerst voor afschaffing

In alle inkomensgroepen zijn meer voorstanders van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek dan in 2010. Maar vooral bij de hoogste inkomens is sprake van een flinke toename: van 26 naar 39 procent. Dat is opmerkelijk, aangezien bijna de helft van het totale belastingvoordeel als gevolg van de hypotheekrenteaftrek naar de 20 procent hoogste inkomens gaat. Wel is in deze inkomensgroep het relatieve voordeel van de aftrek het kleinst.

Welgestelden willen het minst vaak belastingverlaging

Ruim een kwart van de volwassen Nederlanders is voor belastingverlaging, ook als dat ten koste gaat van het niveau van voorzieningen. Deze groep is sinds 2010 iets toegenomen. De hoogste inkomensgroep is met 16 procent het minst voor een verlaging van de belastingen. In de laagste twee inkomensgroepen is ruim een derde hier een voorstander van.

Verlaag de belastingen, ook als dat ten koste gaat van voorzieningen

Verlaag de belastingen, ook als dat ten koste gaat van voorzieningen

Grote consensus over inkomensnivellering

Bijna 60 procent vindt dat de inkomensverschillen in Nederland kleiner moeten worden. Ruim een kwart wil op dit punt niets veranderen, terwijl 15 procent juist pleit voor grotere verschillen. Over deze kwestie wordt er in alle inkomensgroepen vrijwel gelijk gedacht. De inkomensongelijkheid is overigens de laatste jaren niet veranderd in Nederland.

Marion van den Brakel en Rik Linssen

Bronnen: