Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:groenteteelt
23 resultaten voor keyword:groenteteelt

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Oppervlakten met bestrijders, Ingezette bio bestrijders, Jaardosering gewas, groepen bestrijders, jaardosering

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Biologische bestrijding op 95 procent areaal glastuinbouwgewassen

In 2020 zijn plagen in 9 glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. Voor elk van de onderzochte gewassen geldt dat...

Artikelen

Daling export tuinbouwproducten in april 2020

De tuinbouwexport was in april 2020 11 procent lager dan in april 2019. De daling was met 35 procent het hoogst voor de export van sierbloemen.

Artikelen

Minder areaal maar meer export pompoenen

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. In vrijwel alle provincies nam het areaal pompoenen af. De handel in pompoenen lag in de eerste vijf...

Artikelen

Meer asperges geoogst

De geoogste oppervlakte asperges is in 2017 vergeleken met een jaar eerder met 11 procent toegenomen naar 3322 hectare

Artikelen

Minder biologische bestrijding in glasgroenteteelt

In 2016 werd in 7 op de 10 glasgroentekassen biologische bestrijding toe gepast, in 2000 nog in vrijwel alle kassen.

Artikelen

Schaalvergroting groententeelt in glastuinbouw

Het aantal telers van glasgroenten is tussen 1980 en 2017 met 85 procent afgenomen.

Artikelen

Vooral tomaten in de kas

De trostomaat is de meest geteelde groente in de Nederlandse glastuinbouw

Artikelen

Meer groenten op de Nederlandse akkers

De teelt van groenten in de open grond neemt steeds meer land- en tuinbouwgrond in beslag.

Artikelen

Factsheet Oogstraming groenten open grond

Feiten en grafieken over de oogstraming groenten open grond in de periode 2000-2017.

Artikelen

Factsheet Groenten open grond

Cijfers, grafieken en kaartjes over de teelt van groenten in de open grond in Nederland.

Artikelen

Meer zomergroenten op minder grond

In 2015 is 2 200 miljoen kg zomergroenten geproduceerd (29 procent meer dan in 2000) op een 13 procent kleiner areaal.

Artikelen

Breda en Zundert aan kop in aardbeienland

Breda, Veghel en Etten-Leur aan kop met grootste aardbeiendichtheid, grootste areaal aardbeien in Zundert.

Artikelen

Aardbeienpluk naar recordhoogte in 2014

In 2014 is 54 miljoen kg aardbeien geoogst, 3 miljoen kg meer dan in 2013 en een nieuw record. De meeste aardbeien komen uit kassen en tunnels. Bijna 60 procent van de aardbeien wordt geëxporteerd.

Artikelen

Sterke toename biologische bestrijders in sierteelt

Bij de teelt van bloemen en sierplanten maken tuinders steeds meer gebruik van biologische bestrijders.

Artikelen

Minder kassen in het westen, meer in het zuiden

In de periode 2000-2008 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland met bijna 500 hectare afgenomen. Zuid-Holland tekende, met een afname van 700 hectare, voor de grootste daling.

Artikelen

Aardbeien vaker uit de kas dan van de volle grond

In 2008 is de oogst van aardbeien uit de kas voor het eerst groter dan de opbrengst van de volle grond. De oogst onder glas en in tunnels was vorig jaar 21,2 miljoen kilo. De opbrengst van de...

Artikelen

2008 goed oogstjaar voor alle koolsoorten

In 2008 is de oogst van alle koolsoorten tezamen met ruim 6 procent gestegen ten opzichte van 2007. Hiermee is er 373,7 miljoen kilo kool geoogst. Alle koolsoorten hebben aan de stijging bijgedragen.

Artikelen

Kasgroenten vooral geëxporteerd

In 2007 is in Nederland 4,4 miljard kg groenten geoogst. Deze oogst bestaat voor 35 procent uit kasgroenten (komkommer, paprika en tomaat).

Artikelen
Artikelen
Artikelen