Sterke toename biologische bestrijders in sierteelt

Bij de teelt van bloemen en sierplanten maken tuinders steeds meer gebruik van biologische bestrijders. In 2008 werden deze al op 80 procent van het areaal rozen onder glas ingezet.

Rovers tegen plagen

Belangrijke plagen die biologisch bestreden worden zijn trips, spint, witte vlieg en bladluis. Veelal zetten tuinders roofmijten, sluipwespen of lieveheersbeestjes in om deze plagen te bestrijden. Het aantal soorten dat hierbij gebruikt wordt neemt toe. In 2008 zijn bij bloemen en planten onder glas meer dan 25 soorten biologische bestrijders ingezet. In 2000 waren dat er nog 15.

Biologische bestrijders worden bij de teelt van rozen onder glas al gebruikt op 80 procent van het areaal (2008). In 2000 was dat nog maar op 50 procent. Per hectare is het gebruik van chemische middelen tegen plagen in rozen met bijna 40 procent afgenomen.

Bij de teelt van bloeiende potplanten werden in 2008 de plagen al op 50 procent van het areaal op een biologische wijze bestreden, bij bloemen onder glas zijn biologische bestrijders al op ruim 46 procent van het areaal, 1 730 ha, ingezet. Per hectare is het gebruik van chemische middelen tegen plagen bij bloemen onder glas met bijna 35 procent afgenomen.

Biologische bestrijders in sierteelt onder glas

Biologische bestrijders in sierteelt onder glas

Roofmijt tegen spint

Tegen de plaag spintmijt kunnen chemische middelen worden gebruikt, maar spint wordt veelal biologisch bestreden met de roofmijt Phytoseiulus persimilis. In 2008 is op bijna 30 procent van het areaal bloemen onder glas de roofmijt tegen spint ingezet, in gerbera’s en rozen gebeurde dat op 66 en 76 procent van het areaal. Bij de teelt van potplanten worden plagen nog maar op iets meer dan 10 procent van het gewasareaal biologisch bestreden.

Roofmijt tegen spint in sierteelt onder glas

Roofmijt tegen spint in sierteelt onder glas

In de groenteteelt onder glas worden biologische bestrijders op nagenoeg de totale gewasoppervlakte, ruim 3 400 ha (2008), gebruikt, al daalde de inzet ervan in de komkommerteelt tot 90 procent van het areaal. Per hectare is het gebruik van chemische middelen tegen plagen in de groenteteelt met ruim 30 procent afgenomen.

Biologische bestrijders in groenteteelt onder glas

Biologische bestrijders in groenteteelt onder glas

Rob Vijftigschild

Bron: StatLine,