Tuinbouw bezig veehouderij in te halen

De afgelopen jaren is de tuinbouw één van de belangrijkste bedrijfstakken van agrarisch Nederland geworden. De economische omvang van de groenteteelt en de sierteelt is meer gestegen dan de productie van vleesvee en melk. Daarmee is de tuinbouw hard op weg om de veehouderij in te halen. Nu al overstijgt de economische omvang van de tuinbouw die van een belangrijk onderdeel van de veehouderij, namelijk de melkveehouderij. Nederland wordt steeds meer een tuinbouwland.

Productiewaarde

Productiewaarde
De productiewaarde van de tuinbouw steeg vorig jaar tot 15,7 miljard gulden, terwijl de opbrengsten van de veehouderij bleven steken. In 1998 bedroeg de waarde van de onbewerkte veehouderijproducten bijna 20 miljard gulden. De uitvoer van vlees en eieren verminderde in dat zelfde jaar. In 1998 is het voor het eerst dat de uitvoer van de tuinbouw die van de veehouderijproducten overtreft.

Uitvoer in het eerste halfjaar

Uitvoer in het eerste halfjaar

De tuinbouw breidt uit

In het eerste halfjaar van 1999 was de uitvoer van veehouderijproducten 9,9 miljard gulden. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar is dit een daling van 5%. Daarentegen steeg de uitvoer van tuinbouwproducten licht tot 11,5 miljard gulden. Akkerbouwers hebben steeds vaker groenten en tulpen in hun bouwplan. Ze spreiden zo hun inkomenrisico en zijn minder afhankelijk van aardappelen, granen en bieten. De groenteteelt in de open grond is grootschalig en vergt, dank zij het gebruik van grote machines, weinig menskracht. Maar er is vooral een toename van sierteelt onder glas. Deze uitbreiding leidt in Zuid-Holland echter tot ruimteproblemen.

Ontwikkeling glastuinbouw 1994-1999

Ontwikkeling glastuinbouw 1994-1999
Folkert van der Werf

Bron: CBS, Landbouw op Internet