Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:grensarbeiders
29 resultaten voor keyword:grensarbeiders

Pagina 1 van 2

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Grenspendelaars naar Nederland wonen vaak vlak over de grens

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden.

Artikelen

Inkomende grenspendelaars naar woonregio, 2018

Cijfers over werknemers die werkzaam in Nederland zijn en die in België of Duitsland wonen naar woonregio, 2018

Cijfers

8 duizend zorgwerknemers in grenspendel met Duitsland en België

Bijna 80 duizend mensen die in 2017 in Duitsland of België woonden, werkten als werknemer in Nederland. Ruim 20 duizend pendelaars werkten in de zakelijke dienstverlening. Ook in de industrie en de...

Artikelen

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's Benelux

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio‘s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden. Een verkenning op NUTS-3 niveau.

Cijfers

Uurloon grensgebieden hoogst in België

In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensregio’s lager dan aan de andere kant van de grens.

Artikelen

5 procent werknemers Zuid-Limburg uit buurlanden

Zuid-Limburg is de Nederlandse regio met het hoogste percentage werknemers die wonen in Duitsland of België. In 2016 was dat meer dan 5 procent. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is het aandeel werknemers van...

Artikelen

Werknemers in NL en buurlanden naar woonland, 2016

Deze tabellen betreffen informatie over werknemers naar woonland voor Nederland, België en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen naar NUTS 3 regio’s. Deze is samengesteld in kader...

Cijfers

Banen naar woonland 2016

Deze tabel bevat cijfers over banen van in België en Duitsland woonachtige werknemers naar diverse achtergronden zoals nationaliteit, geslacht, regio en economische activiteit.

Cijfers

In grensregio’s vaker deeltijdwerk dan bij Duitse buren

Het percentage deeltijdwerkers aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens verschilt aanzienlijk. In de Nederlandse grensregio’s was het aandeel in 2016 bijna tweemaal zo hoog (54 procent) als aan...

Artikelen

Deeltijdwerk in de grensregio Nederland-Duitsland

Deeltijdwerk komt in Nederland vaker voor dan in de Duitse federale staten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Aan weerszijden van de grens is er een aanzienlijk verschil in percentage...

Artikelen

Het armoederisico in Vaals, cijfers en methodiek

Huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in grensgemeente Vaals

Artikelen

Factsheet Urban Data Center Venlo

Feiten en cijfers over logistiek en grensoverschrijdende arbeid in Venlo en Noord-Limburg.

Artikelen

Vlaamse en Nederlandse arbeidsmarkten beperkt verbonden

De arbeidsmarkten van Nederland en Vlaanderen zijn deels met elkaar vervlochten.

Artikelen

De arbeidsmarkt in grensregio Nederland en Vlaanderen

Cijfers over de bevolkingssamenstelling, de arbeidsdeelname, het soort werk en banenstructuur in de grensregio’s.

Artikelen

Factsheet Arbeidsmarkt grensregio Nederland-Vlaanderen

Factsheet Arbeidsmarkt grensregio Nederland-Vlaanderen

Artikelen

Factsheet grensoverschrijdende arbeid

Deze factsheet geeft informatie over arbeid in de grensregio’s.

Artikelen

Arbeidsmarkten noordelijke grensregio gescheiden

De grens tussen Nederland en Duitsland ook wat arbeidsmarkt betreft een duidelijke scheiding.

Artikelen

De arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Nedersaksen

Onderzoek naar de arbeidsmarkten in de grensregio Nederland-Nedersaksen

Artikelen

Factsheet arbeidsmarkt Nederland - Nedersaksen

De belangrijkste feiten over de arbeidsmarkt in de grensregio staan bij elkaar in deze factsheet.

Artikelen

Meer Duitsers pendelen naar Nederland dan andersom

Voor Nederlandse werknemers lijkt die grens echter een grotere belemmering te zijn dan voor Duitsers.

Artikelen

CBS intensiveert relatie met de provincies

CBS wil graag de relatie met de provincies intensiveren. Daarom biedt het een workshop aan met als doel de behoeften van de verschillende provincies goed in kaart te brengen. Zo kan CBS zijn...

Artikelen

Kenmerken van werkende personen zonder inschrijving in Nederland en met binding Duitsland of België, 2012

Maatwerktabellen over personen zonder inschrijving maar met een baan in Nederland die binding hebben met Duitsland en België, december 2012. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en...

Cijfers

Ruim 40 duizend inwoners van Nederland werken over de grens

In 2013 lag het woon- en werkadres van 0,8 procent van alle werkzame personen in de Europese Unie in twee verschillende landen.De grensarbeid vanuit Nederland was lager dan het EU-gemiddelde. Ruim 40...

Artikelen

Pendelen naar Nederland: oude en nieuwe grensarbeiders

OVER WERK Tijdschrift van het steunpunt WSE, 4e kwartaal 2009

Artikelen