Forse toename wanbetalers, lichte afname onverzekerden in 2007

     ·         Aantal wanbetalers Zorgverzekeringswet stijgt met 26 procent

     ·         Aantal onverzekerden tegen ziektekosten daalt met 4 procent

     ·         Flinke toename wanbetalers onder bijstandsgerechtigden

     ·         Afname onverzekerden vooral onder allochtonen

Eind 2007 waren er 240 duizend wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet, een stijging van 26 procent ten opzichte van eind 2006. Daarnaast waren op 1 mei 2007 ruim 231 duizend personen onverzekerd tegen ziektekosten, 10 duizend onverzekerden minder dan een jaar eerder. De stijging van het aantal wanbetalers is vooral te zien bij personen met een bijstandsuitkering en bij allochtonen. De daling van het aantal onverzekerden doet zich vooral voor bij allochtonen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Eind 2007 waren er 240 duizend inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder die wel verzekerd waren, maar minimaal zes maanden geen premie hadden betaald. Dit is 1,9 procent van de volwassen bevolking. Ten opzichte van eind 2006 was er een relatief sterke groei bij de groep van 20 tot 45 jaar en bij de personen van 70 jaar of ouder.

Het aantal wanbetalers onder personen met een bijstandsuitkering is in 2007 toegenomen met meer dan 40 procent; één op de 14 personen met een bijstandsuitkering was wanbetaler. Van de 240 duizend wanbetalers eind 2007 is bijna de helft van allochtone afkomst. Het aantal wanbetalers onder allochtonen stijgt met 41 procent harder dan het aantal onder autochtonen, 17 procent. Ruim 13 procent van de Antillianen en Arubanen is wanbetaler. 

Op 1 mei 2007 waren 231 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten, dit is 1,4 procent van de bevolking. Een jaar eerder waren 241 duizend mensen onverzekerd. Er heeft een opvallende verschuiving plaatsgevonden binnen de groep onverzekerden: jongeren zijn op 1 mei 2007 minder vaak onverzekerd en ouderen vaker. Desondanks is bijna de helft van de onverzekerden tussen de 20 en 40 jaar. Het aantal onverzekerden onder allochtonen is gedaald met ruim 11 duizend personen. Allochtonen zijn nog wel vaker onverzekerd dan autochtonen; 0,8 procent van de autochtonen is op 1 mei 2007 onverzekerd, tegen 3,8 procent van de allochtonen. Op 1 mei 2007 was 0,5 procent van alle uitkeringsgerechtigden onverzekerd. Net als een jaar eerder ligt dit aandeel opvallend lager dan het gemiddelde voor de gehele bevolking.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.