Grensoverschrijdende statistieken

Europese vlag
© Hollandse Hoogte
Samen met statistische bureaus van de buurlanden zet het CBS een systeem van grensoverschrijdende statistieken op. Met diverse instituten in de buurlanden zijn intussen samenwerkingsverbanden aangegaan. Het is de bedoeling om op diverse inhoudelijke thema’s dergelijke statistieken op te zetten. Als pilot is het thema Arbeid als eerste opgepakt. Dat traject is inmiddels in de fase dat medegefinancierd vanuit EU programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking verschillende indicatoren worden samengesteld die straks als open data beschikbaar gesteld worden.

Nieuws