© Hollandse Hoogte

Grensoverschrijdende statistieken

Samen met statistische bureaus van de buurlanden zet het CBS een systeem van grensoverschrijdende statistieken op. Met diverse instituten in de buurlanden zijn intussen samenwerkingsverbanden aangegaan. Het is de bedoeling om op diverse inhoudelijke thema’s dergelijke statistieken op te zetten. Als pilot is het thema Arbeid als eerste opgepakt. Dat traject is inmiddels in de fase dat medegefinancierd vanuit EU programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking verschillende indicatoren worden samengesteld die straks als open data beschikbaar gesteld worden.

Werkinzicht

Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden. Werkinzicht wil hiermee bijdragen aan de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio’s. Dit gebeurt door een innovatieve wijze van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie op maat via dashboards voor de werkzoekenden, werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en intermediairs op de arbeidsmarkt. Het project wordt uitgevoerd door CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het ZB| Planbureau die samen deze uitdaging aan gaan. Het project is op 1 januari 2018 gestart en eindigt op 31 december 2020.

logo interreg vlaanderen nederland

Interreg project Arbeidsmarktinformatie voor de NL-DE grens

Het CBS werkt samen met IT.NRW en LSN, de statistiekbureaus van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen om grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie samen te stellen. Dit zal als open data via een Portal beschikbaar gesteld worden. Het project wordt medegefinancierd vanuit het Interreg programma NL-DE. Het project is gestart in april 2017 en wordt eind 2019 afgerond.

logo interreg Deutschland Nederland verzamelde logos

Relevante links

Nieuws