Ruim 40 duizend inwoners van Nederland werken over de grens

In 2013 lag het woon- en werkadres van 0,8 procent van alle werkzame personen in de Europese Unie in twee verschillende landen.De grensarbeid vanuit Nederland was lager dan het EU-gemiddelde. Ruim 40 duizend personen werkten vanuit Nederland in het buitenland.

Lichte groei grensarbeid in de Europese Unie

Ruim 1,8 miljoen inwoners van de Europese Unie verrichtten in 2013 hun werkzaamheden over de landsgrens.Dit komt overeen met 0,8 procent van de werkzame bevolking in de EU. Het aantal grensarbeiders is de afgelopen jaren toegenomen, vijf jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Vanuit Slowakije (bijna 6 procent) en Estland (bijna 4 procent) werkten relatief veel mensen in het buitenland. In de overige EU-landen kwam het aandeel grensarbeiders niet boven de 2,5 procent uit. De grensarbeid vanuit Nederland betrof 43 duizend personen, 0,5 procent van alle werkenden.

Aandeel grensarbeiders vanuit de EU-lidstaten, 2013

Aandeel grensarbeiders vanuit de EU-lidstaten, 2013

Relatief veel grenspendel vanuit Belgische grensregio’s

Vanuit de Belgische provincies Limburg en Luik wordt relatief veel over de grens gewerkt. In 2013 ging het om respectievelijk 5 procent en 3,5 procent van alle werkenden. Daarbij gaat het in veel gevallen om mensen met de Nederlandse nationaliteit die in België zijn gaan wonen en in Nederland werken. De Nederlandse provincies Zeeland en Limburg volgen op gepaste afstand met rond de 2 procent grensarbeiders. Vanuit de Duitse grensregio’s wordt relatief weinig over de grens gewerkt. Het meest kwam dit voor vanuit Weser-Ems, grenzend aan Nederland bij Groningen, Drenthe en Overijssel, en vanuit Düsseldorf.

Aandeel grensarbeiders vanuit de grensregio’s van België, Duitsland en Nederland, 2013

Aandeel grensarbeiders vanuit de grensregio’s van België, Duitsland en Nederland, 2013

Marjolein Korvorst

Bron: Eurostat, Labour Force Survey, 2013