De arbeidsmarkt in grensregio Nederland en Vlaanderen

Cijfers over de arbeidsmarkt in de grensregio Nederland en Vlaanderen in het bijzonder over de bevolkingssamenstelling, de arbeidsdeelname, het soort werk, de economie en de banenstructuur aan weerszijden van de grens en de grenspendel.
Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is deze publicatie samengesteld. Zij past bij het in kaart brengen van de arbeidsmarkt in de grensregio’s van Nederland en België en Nederland en Duitsland. De publicaties over de arbeidsmarkt in de grensregio’s van Nederland en Duitsland zijn reeds eerder verschenen. De cijfers die in de publicaties zijn opgenomen, zijn gebaseerd op enkele kernindicatoren en hebben geenszins de pretentie een volledig en diepgaand overzicht te bieden.