Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:exportpartners
19 resultaten voor keyword:exportpartners

Nederlandse export sterk geconcentreerd

De vijf belangrijkste Nederlandse exportlanden vertegenwoordigen samen maar liefst 61 procent van de totale Nederlandse export. De Nederlandse export is met deze verdeling veel geconcentreerder dan...

Artikelen

Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2018

Deze maatwerktabellenset beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Cijfers

Belang van het VK in export Nederlandse makelij kleiner

De waarde van de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in de eerste zeven maanden van 2018 23 miljard euro.

Artikelen

Belang EU in Nederlandse export iets kleiner

Bijna 71 procent van de Nederlandse goederenexport in 2018 ging naar een land in de Europese Unie. Wel is het aandeel van de EU iets gedaald ten opzichte van 2010. Het EU-aandeel is bij de...

Artikelen

Belangrijkste handelspartners

Overzicht van de belangrijkste exportpartners van Nederland op basis van de cijfers in de periode januari tot en met augustus 2014.

Cijfers

Factsheet handel met Canada

Deze factsheet geeft een overzicht van de internationale handel met Canada. Op 21 september 2017 trad het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada in werking.

Artikelen

Nederlandse producten vaker input voor export van EU-15

Nederlandse goederen en diensten zijn steeds vaker input voor de export van andere Europese landen

Artikelen

Export naar landen buiten de EU groeit relatief sterker

De waarde van de Nederlandse export van goederen nam in 2017 toe met 43,5 miljard euro, oftewel 10 procent.

Artikelen

Duitsland aan kop in kaasimport en -export

Kaasimport uit Denemarken, Ierland en Griekenland overtreft de kaasexport.

Artikelen

Factsheet Internationale handel

In deze factsheet wordt de goederenhandel over de eerste acht maanden van 2020 vergeleken met dezelfde periode van 2019. De import en export zijn gespecificeerd naar goederen en landen met de...

Artikelen

Nederlandse export meer gericht op niet-EU-landen

Nederlandse bedrijven exporteren steeds meer naar landen buiten de Europese Unie.

Artikelen

CBS Wereldcafé

In het (voorlopig digitale) Wereldcafé presenteert het CBS relevant onderzoek op het vlak van globalisering en internationale productieketens.

Overig

Exportaandeel Limburg.

Exportaandeel voor Chemische Industrie en Rubber- en Kunststofproductindustrie, Limburg.

Cijfers

Nederland doorvoerhaven van Japanse producten naar Europa

De importwaarde van goederen uit Japan bedroeg 8,4 miljard euro in 2013. Ons land is vooral een belangrijk doorvoerland van Japanse producten naar Europa. Driekwart van de goederenimport wordt...

Artikelen

Kwart meer bedrijven exporteert naar VS

In 2018 exporteerden 8,9 duizend bedrijven goederen naar de Verenigde Staten, ruim een kwart meer dan in 2015. Deze toename is sterker dan die van het totaal aantal exporterende bedrijven, dat 10...

Artikelen

Nederland voert meer chocolade uit

Nederland exporteerde in 2015 voor 2,8 miljard euro aan zelfgeproduceerde chocolade en halffabricaten.

Artikelen

Investeren in het buitenland en de handelsrelatie

Meer dan de helft van de ondernemingen buiten de dienstverlening die in 2014 een belang in een buitenlands bedrijf had, had ook een handelsrelatie met het land waar dat bedrijf is gevestigd.

Artikelen

Factsheet Internationale handel

In deze factsheet wordt de goederenhandel over de eerste acht maanden van 2019 vergeleken met dezelfde periode van 2018. De import en export zijn gespecificeerd naar goederen en landen met de...

Artikelen

Concentratie van de export, import en totale handel van de EU-landen, 2011

Concentratie van de export, import en totale handel van de EU-landen in 2011. De cijfers geven aan welk deel de vijf belangrijkste handelspartners voor hun rekening nemen.

Cijfers