Nederlandse export sterk geconcentreerd

De vijf belangrijkste Nederlandse exportlanden vertegenwoordigen samen maar liefst 61 procent van de totale Nederlandse export. De Nederlandse export is met deze verdeling veel geconcentreerder dan de export van veel andere EU-landen. De Nederlandse import is juist minder geconcentreerd dan de gemiddelde Europese import.

Alleen Luxemburgse en Ierse export meer geconcentreerd

De genoemde 61 procent is opgebouwd uit de export naar Duitsland (25,8 procent), België (13,9 procent), Frankrijk (9,2 procent), Verenigd Koninkrijk (7,5 procent) en Italië (4,7 procent). Alleen Luxemburg en Ierland hebben een export die nog geconcentreerder is dan die van Nederland. Bijna twee derde van de export van deze landen is te danken aan de export naar de vijf belangrijkste exportbestemmingen. De sterke concentratie van de Nederlandse export heeft voor een deel te maken met de belangrijke rol die wederuitvoer in de totale Nederlandse uitvoer speelt.

Aandeel van vijf belangrijkste exportpartners in totale export EU-landen, 2011
3661-annex-g1

Nederlandse import juist niet zo geconcentreerd

In vergelijking met de import van andere EU-landen is de Nederlandse import niet zo geconcentreerd. De vijf belangrijkste importpartners van Nederland zijn samen goed voor 47 procent van de totale importwaarde. Dit is aanzienlijk onder het EU-gemiddelde van 54 procent. De vijf belangrijkste importpartners van Nederland zijn: Duitsland (14,4 procent), China (11,8 procent), België (8,6 procent), Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk (beiden 6,1 procent). 

Aandeel van vijf belangrijkste importpartners in totale import EU-landen, 2011

3661-annex.g2

Concentratie totale Nederlandse handel rond Europees gemiddelde

De concentratie van de totale Nederlandse handel, de som van Nederlandse import en export, ligt iets boven het EU-gemiddelde. De vijf belangrijkste handelspartners van Nederland (Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China) vertegenwoordigen samen een belang van 52 procent in de totale Nederlandse goederenhandel. In de EU geldt een gemiddelde van 51 procent.

Aandeel van vijf belangrijkste handelspartners in totale handel EU-landen, 2011

3661-annex-g3
Duitsland uitgebreid palet van afnemers en leveranciers

Ierland en Luxemburg handelen relatief het meest met hun belangrijkste handelspartners. Bijna de helft van de Luxemburgse handel is met Duitsland of België. Ierland is sterk gericht op het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
De Duitse handel is juist gericht op veel verschillende landen. Dat hangt samen met het grote aantal buurlanden en het feit dat Duitsland door de grote economie een interessante afzetmarkt voor veel landen betreft.  

Pascal Ramaekers

Bron: Maatwerktabel

Downloads