Export naar landen buiten de EU groeit relatief sterker

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De waarde van de Nederlandse export van goederen nam in 2017 toe met 43,5 miljard euro, oftewel 10 procent. De export naar landen buiten de EU nam procentueel twee keer zo sterk toe als de export naar EU-landen. Vooral naar Zuid-Korea en Rusland nam de export relatief sterk toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe gedetailleerde exportcijfers per bestemming.

In 2017 nam de waarde van de export naar landen buiten de EU met 16 procent toe in vergelijking met 2016. De export naar EU-landen steeg in dezelfde periode met 8 procent. Absoluut groeide de export naar de EU (+25 miljard euro) wel harder dan de export naar niet-EU-landen (+18,5 miljard euro).

In de laatste tien jaar ontwikkelde de export naar niet-EU-landen zich procentueel bijna elk jaar beter dan de export naar EU-landen. Het aandeel van EU-landen in de Nederlandse export neemt dan ook al jaren af. Inmiddels gaat 29 procent van de Nederlandse export naar een land buiten de EU ten opzichte van 23,5 procent in 2008.

In 2017 lag de exportwaarde naar niet-EU-landen 56 procent hoger dan het niveau in 2008; bij de EU-landen was dat 17 procent hoger en de totale export lag 26 procent hoger.

Nederlandse exportwaarde
 Alle landen (2008=100)EU (2008=100)Niet-EU (2008=100)
2008100100100
2009848289
201010097109
2011110107122
2012116110135
2013117112133
2014117112134
2015113107134
2016115109134
2017126117156

Slechts één snelgroeiende grote EU-bestemming

Van de 45 landen waarnaar voor minimaal 1 miljard euro aan goederen werd geëxporteerd in 2016, nam naar 41 landen de export toe in 2017. Naar 4 exportbestemmingen nam de uitvoerwaarde juist af in 2017. Bij de tien snelste groeiers zit één EU-land (Portugal) en negen landen buiten de EU.

De grootste procentuele groei vond plaats bij de export naar Zuid-Korea (53 procent groei, van 3,6 tot 5,5 miljard euro). Hierbij gaat het grotendeels om de exportgroei van gespecialiseerde machines, zoals chipmachines. Op ruime afstand volgt Rusland (29 procent groei, van 4,3 naar 5,6 miljard euro). Hierbij gaat het zowel om de uitvoer van Nederlandse makelij (zoals landbouwmachines, voertuigen) als wederuitvoer (zoals computers). De export naar Saoedi-Arabië, Israël, Mexico, Maleisië, China, Portugal, India en Turkije groeide met circa 20 procent.

Naar vier middelgrote tot grote exportbestemmingen (Kaaimaneilanden, Brazilië, Egypte en Marokko) nam de Nederlandse export af. De export naar Brazilië nam af met een kwart (schepen, aardolieproducten). De export naar het VK nam met 0,1 procent toe (ondanks een sterke exportkrimp van voertuigen en schepen).

Snelst groeiende grote exportbestemmingen, 2017
 Exportgroei (%-mutatie exportwaarde t.o.v. een jaar eerder)
Zuid-Korea52,6
Rusland28,9
Saoedi-Arabië21,6
Israël21,4
Mexico21,2
Maleisië19,9
China18,5
Portugal18,4
India18,2
Turkije17,9

Export naar buurlanden groeit absoluut gezien het hardst

Ondanks dat het aandeel van de EU in de export afneemt, groeide de exportwaarde naar EU-landen tussen 2016 en 2017 in euro’s wel nog harder dan de export naar niet-EU-landen. In de top tien van absolute groei staan zes EU-landen (Duitsland, België, Frankrijk, Polen, Italië en Spanje) en vier niet-EU-landen (VS, Zuid-Korea, China en Rusland). Verreweg de grootste exportgroei betrof de export naar Duitsland (+9,0 miljard euro), gevolgd door België (+4,3 miljard) en Frankrijk (+3,2 miljard). Procentueel nam de export naar Duitsland, Frankrijk (beiden +9 procent) en België (+10 procent) ongeveer even hard toe als de totale export. In dezelfde periode kromp de export naar Brazilië met 800 miljoen euro.

Grootste absolute exportgroei, 2017 t.o.v. 2016
 Exportgroei (mld euro)
Duitsland9
België4,3
Frankrijk3,2
VS2,5
Zuid-Korea1,9
China1,8
Polen1,5
Italië1,3
Rusland1,2
Spanje1,2
 

Exportgroei aardolieproducten en auto’s binnen en buiten EU

Aardolieproducten en auto’s hebben significant bijgedragen aan zowel de exportgroei naar EU-landen als naar niet-EU-landen. Naar EU-landen is de wederuitvoer van telefoons van buitenlandse makelij hard gegroeid en bij de niet-EU-landen (zoals Rusland) de wederuitvoer van computers. De grootste groei bij de export naar niet-EU-landen betrof gespecialiseerde machines met een forse groei van de uitvoer naar Zuid-Korea.

Exportgroei, top vijf goederengroepen EU en niet-EU, 2017 t.o.v. 2016
 Exportgroei (mld euro)
EU
Aardolieproducten2,4
Telecommunicatietoestellen1,3
Auto's1,1
Alcoholen, fenolen en derivaten0,9
Koolwaterstoffen0,9
Niet-EU
Gespecialiseerde machines2,5
Aardolieproducten2,4
Straalmotoren en turbines1,4
Auto's1
Computers0,6