Belang van het VK in export Nederlandse makelij kleiner

© Hollandse Hoogte
De waarde van de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in de eerste zeven maanden van 2018 23 miljard euro. Dat is vrijwel evenveel als in de periode januari-juli 2017. De uitvoer van goederen van Nederlandse makelij nam met 3 procent af in deze periode, de wederuitvoer nam toe met 3,3 procent. Omdat de totale export van Nederlands product toenam in de eerste helft van 2018, is het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in deze exportstroom verder afgenomen. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel.

De goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde zich in de eerste zeven maanden van 2018 minder gunstig dan de totale goederenexport. De totale exportwaarde nam met ruim 4,5 procent toe tot 284 miljard euro. De export naar EU-landen groeide met 4,5 procent.

Aan Nederlandse producten werd in januari tot en met juli 2018 voor 11,6 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. Dat is ruim 3 procent minder dan in dezelfde periode van 2017. In 2017 nam de export van Nederlands makelij nog toe met 0,8 procent. De totale uitvoerwaarde van Nederlands product nam zowel in 2017 als in 2018 beduidend sterker toe. De wederuitvoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk nam in de eerste zeven maanden van dit jaar toe met 3,3 procent tot ruim 11 miljard euro.

Export van goederen
BestemmingeStroom2017 (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)2018 januari-juli (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
TotaalWederuitvoer11,25,77
TotaalUitvoer
Nederlands
makelij
9,823,54
EUWederuitvoer8,874,99
EUUitvoer
Nederlands
makelij
8,253,97
Verenigd KoninkrijkWederuitvoer0,753,32
Verenigd KoninkrijkUitvoer
Nederlands
makelij
0,79-3,21

Belang Verenigd Koninkrijk in industriële export afgenomen

Doordat de uitvoer van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk zich zowel in 2017 als de eerste zeven maanden van 2018 minder gunstig ontwikkelde, is het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in deze exportstroom sinds 2016 met bijna 0,5 procentpunt afgenomen tot 7,4 procent in 2018. De export van goederen van Nederlandse makelij aan het Verenigd Koninkrijk bereikte, mede door de incidentele levering van het booreiland, een piek in het tweede kwartaal van 2016. Daarmee steeg het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de export van Nederlandse makelij naar meer dan 9 procent.

Het belang van de industriële export naar het Verenigd Koninkrijk is geleidelijk terug gelopen van het eerste en hoogste gemeten aandeel van 9,7 procent in 2002 naar 7,4 procent in 2018. Voor 2002 is het onderscheid Nederlandse makelij en wederuitvoer niet te maken.

Aandeel export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk
JaarKwartaalAandeel in totale export Nederlandse makelij (%)
20151e kwartaal8
20152e kwartaal7,4
20153e kwartaal7,8
20154e kwartaal7,9
20161e kwartaal8,6
20162e kwartaal9,3
20163e kwartaal8,1
20164e kwartaal7,9
20171e kwartaal8,1
20172e kwartaal7,6
20173e kwartaal7,9
20174e kwartaal7,6
20181e kwartaal7,2
20182e kwartaal7,5

Belangrijkste exportgoederen Nederlandse makelij

De exportwaarde van minerale brandstoffen is met ruim 160 miljoen euro afgenomen. Naast minerale brandstoffen gaan ook Nederlandse agrarische producten op grote schaal de grens over naar het Verenigd Koninkrijk. De exportwaarde van agrarische producten als groenten en fruit, bloemen en planten en vlees nam iets af. Het Verenigd Koninkrijk was in 2017 na Duitsland en België de derde exportbestemming van Nederlandse landbouw- en landbouw gerelateerde goederen.

De vraag naar personenauto’s van Nederlands fabricaat maakt in het Verenigd Koninkrijk al enkele jaren een flinke groei door. In de eerste zeven maanden van dit jaar exporteerde Nederland 8 procent meer dan in januari-juli 2017. Ook de exportwaarde van vrachtwagens was hoger. Aan schepen en boten werd 150 miljoen euro minder geëxporteerd.

Export Nederlands makelij naar Verenigd Koninkrijk
productgroepjanuari-juli 2018 ( mln euro)januari-juli 2017 ( mln euro)
Minerale brandstoffen13071472
Groenten en fruit804816
Bloemen en planten677694
Vlees668681
Kunststof in primaire vorm478510
Personenauto's385357
Papier- en karton(waren)234220
Dranken195176
Oliën en vetten188189
Graan en graanproducten138127
Cacao en chocolade126134
Trucks6649
Schepen en boten64215

Minder export vanuit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk

Nederland is binnen de EU, na Duitsland, het belangrijkste exportland naar het Verenigd Koninkrijk. Samen met België nemen deze drie landen de helft van de EU-export voor hun rekening. In de eerste helft van 2018 exporteerde de EU voor 159 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is 2 procent minder dan een jaar eerder.

Export* vanuit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk
 2018 januari-juni (mld euro)2017 januari-juni (mld euro)
Duitsland42,143,3
Nederland24,425,2
België16,116,1
Frankrijk15,915,8
Italië11,511,4
Spanje10,310,5
Ierland7,68,1
Polen6,56,5
Tsjechië4,24,1
Zweden4,04,2
Overig EU16,816,8
Bron: CBS, Eurostat
* Export inclusief doorvoer