Bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS / Nikki van Toorn
De bevolking van Nederland groeide in coronajaar 2020 minder snel dan in voorgaande jaren. Er kwamen naar schatting 63 duizend inwoners bij, de helft minder dan in 2019. Er kwamen vooral minder immigranten in 2020, en ook zijn er meer mensen overleden. Aan het eind van het jaar telde Nederland bijna 17,5 miljoen inwoners. Dat blijkt uit de nieuwste ramingen van het CBS.
De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose. De definitieve cijfers kunnen nog veranderen door recente ontwikkelingen.
Bevolkingsontwikkeling
 2020* (x 1 000)2019 (x 1 000)2018 (x 1 000)
Bevolkingsgroei63,1125,4101,1
Levend geboren kinderen168,3169,7168,5
Overledenen164,1151,9153,4
Immigratie210,6269,1243,7
Emigratie**151,8161,0157,4
* raming ** inclusief administratieve correcties

Vooral de eerste golf van de coronapandemie had een groot effect op de bevolkingsgroei. Er overleden meer mensen dan er kinderen geboren werden, en de groei door buitenlandse migratie kwam vrijwel tot stilstand. Nadat de sterfte was gedaald en de coronamaatregelen voorzichtig werden losgelaten, kwam de buitenlandse migratie weer op gang. In het vierde kwartaal nam het aantal sterfgevallen opnieuw toe. De aantallen immigranten en emigranten verschilden tijdens deze tweede golf beduidend minder van die in 2019 dan tijdens de eerste golf.

Groei grotendeels door migratie

De bevolking groeide vooral door migratie: het saldo van immigratie en emigratie was 59 duizend. Het aantal immigranten kwam in 2020 naar verwachting uit op bijna 211 duizend, ruim 58 duizend lager dan een jaar eerder. De emigratie daalde minder, van 161 duizend naar 152 duizend.
De natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte), komt naar verwachting uit op 4 duizend. Zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede golf overtrof de sterfte het aantal kinderen dat werd geboren.
Door de lagere bevolkingsgroei ging het inwonertal met 17,47 miljoen niet, zoals verwacht, over de grens van 17,5 miljoen.
Natuurlijke aanwas en migratie
 Bevolkingsgroei (x 1 000)Migratiesaldo (x 1 000)Natuurlijke aanwas (x 1 000)
201174,529,844,3
201249,213,935,1
201349,719,130,1
201471,435,136,0
201578,455,123,4
2016102,479,223,5
201799,680,719,6
2018101,186,415,2
2019125,4108,017,8
2020*63,158,84,3
* raming

Minder in Nederland geboren emigranten

Van de migranten die in Nederland zijn geboren was vooral de emigratie lager dan vorig jaar, de immigratie was vrijwel gelijk. Van deze groep vertrekken normaal gesproken meer mensen dan er terugkomen. Dit jaar was het saldo positief: er emigreerden minder in Nederland geboren migranten dan er terugkwamen. De emigratie was vooral in het tweede kwartaal lager, ten tijde van de intelligente lockdown, maar bleef ook daarna achter bij vorig jaar. In maart, toen de coronamaatregelen werden ingevoerd, kwamen er tijdelijk relatief veel mensen terug naar Nederland. In Nederland geboren mensen hebben een Nederlandse of een tweedegeneratie migratieachtergrond.
Migratie naar migratieachtergrond
categorie2020* (x 1 000)2019 (x 1 000)2018 (x 1 000)
Immigratie
Nederland en 2e generatie32,435,635,2
EU**96,2111,8100,0
Overig82,0121,6108,6
Emigratie***
Nederland en 2e generatie31,640,242,5
EU69,467,361,7
Overig50,953,553,2
Migratiesaldo
Nederland en 2e generatie0,8-4,7-7,3
EU26,844,538,3
Overig31,268,255,4
* raming ** inclusief VK *** inclusief administratieve correcties

Immigratie van buiten de EU het sterkst gedaald

In de groepen die niet in Nederland geboren zijn, was vooral de immigratie lager dan vorig jaar. Na de invoering van de coronamaatregelen half maart nam het aantal immigranten af. De daling was minder sterk voor mensen die in een EU-land geboren zijn, en nam na de intelligente lockdown sneller weer toe.
De emigratie veranderde minder. Tijdens deze lockdown vertrokken minder emigranten van buiten de EU, maar daalde de emigratie van in een EU-land geboren mensen niet. Er emigreerden in 2020 meer EU’ers dan een jaar eerder. Vooral in het eerste kwartaal was het aantal emigranten groter, ook bij niet-EU migranten.

In de niet-EU-groep daalde vooral het aantal migranten uit Azië, gevolgd door landen in Amerika en Oceanië. Binnen de groep uit Azië was de daling kleiner bij de groep uit het Midden-Oosten, waar bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen onder vallen. Nadat de asielprocedures door coronamaatregelen tijdelijk stil kwamen te liggen, werden vanaf de zomer weer meer asielzoekers ingeschreven als immigrant.