Bevolking groeit weer in derde kwartaal

© CBS / Nikki van Toorn
De bevolking van Nederland is in het derde kwartaal van 2020 met 39 duizend inwoners gegroeid. In het tweede kwartaal, tijdens de eerste golf van de coronapandemie, daalde het aantal inwoners nog licht. De bevolking groeide minder snel dan vorig jaar, toen er in het derde kwartaal 57 duizend inwoners bijkwamen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
In het derde kwartaal was het aantal immigranten 29,6 duizend hoger dan het aantal emigranten. Er werden 9,5 duizend kinderen meer geboren dan er mensen overleden. In het voorgaande kwartaal was de natuurlijke aanwas nog negatief, er overleden meer mensen dan er kinderen geboren werden. Het migratiesaldo was laag.

In totaal kwamen er in de eerste negen maanden van dit jaar 54 duizend inwoners bij, bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
Bevolkingsgroei per kwartaal
ComponentPeriode2018 (x 1 000)2019 (x 1 000)2020* (x 1 000)
natuurlijke
aanwas
1e kwartaal-5,8-0,6-2,8
natuurlijke
aanwas
2e kwartaal7,05,6-2,0
natuurlijke
aanwas
3e kwartaal10,410,79,5
migratie
saldo
1e kwartaal17,924,218,3
migratie
saldo
2e kwartaal13,016,71,4
migratie
saldo
3e kwartaal36,346,729,6
bevolkings-
groei
1e kwartaal12,023,515,5
bevolkings-
groei
2e kwartaal20,022,3-0,6
bevolkings-
groei
3e kwartaal46,757,439,1
* voorlopige cijfers

Migratie toegenomen, maar lager dan vorig jaar

Het aantal immigranten is van juni tot en met september 2020 elke maand toegenomen, maar is lager dan vorig jaar. In de zomermaanden vestigen zich meestal meer mensen in Nederland dan in andere maanden. In het derde kwartaal schreven zich 74 duizend immigranten in, vorig jaar waren dat er nog 97 duizend. Het aantal emigranten daalde na het invoeren van de coronamaatregelen minder sterk, maar bleef in het derde kwartaal ook lager dan in dezelfde periode vorig jaar, met 45 duizend (2020) tegen 50 duizend in 2019.

De immigratie vanuit de Europese Unie daalde in het tweede kwartaal minder sterk en kwam daarna sneller weer op gang dan die van mensen met een achtergrond buiten de EU. In het derde kwartaal van 2020 was het migratiesaldo van zowel mensen uit de EU als van de groep daarbuiten bijna 14 duizend. Vorig jaar waren dat er nog 19 duizend (EU) en 27 duizend (niet-EU).

Vooral het aantal immigranten uit de Midden- en Oost-Europese landen, zoals Polen, Roemenië en Bulgarije, nam al snel na het versoepelen van de coronamaatregelen weer toe. In september ligt dit aantal weer dicht bij dat van vorig jaar. Per saldo kwamen er in het derde kwartaal bijna 7 duizend personen uit deze landen bij, in 2019 waren dat er bijna 8 duizend.
Migratiesaldo naar migratieachtergrond
   2018 (x 1 000)2019 (x 1 000)2020* (x 1 000)
EU1e kwartaal7,410,36,7
EU2e kwartaal4,45,10,2
EU3e kwartaal16,019,113,9
Niet-EU1e kwartaal11,214,311,8
Niet-EU2e kwartaal8,411,1-1,0
Niet-EU3e kwartaal20,527,113,6
Nederlands1e kwartaal-0,8-0,5-0,2
Nederlands2e kwartaal0,20,42,2
Nederlands3e kwartaal-0,10,52,1
* voorlopige cijfers

Minder Nederlandse emigranten

Direct na het invoeren van de coronamaatregelen in de tweede helft van maart keerden relatief veel Nederlanders terug uit het buitenland, terwijl het aantal dat emigreerde juist afnam. Na de versoepeling van de maatregelen in juni vertrokken weer meer inwoners met een Nederlandse achtergrond, maar minder dan in voorgaande jaren. Tot en met september zijn er daardoor dit jaar per saldo meer Nederlandse migranten bijgekomen dan vorig jaar.

Ook licht verhoogde sterfte in derde kwartaal

Niet alleen de groei door migratie was in het derde kwartaal lager dan vorig jaar. Ook het saldo van pasgeboren kinderen (45,6 duizend) en overledenen (36,1 duizend), kwam wat lager uit dan een jaar eerder. Dit jaar was augustus uitzonderlijk warm, en de sterfte relatief hoog. Ook in september overleden meer mensen dan vorig jaar. Het aantal levend geboren kinderen kwam iets lager uit.
Geboorte en sterfte per kwartaal
   2018 (x 1 000)2019 (x 1 000)2020* (x 1 000)
Levend geborenen1e kwartaal39,839,940,4
Levend geborenen2e kwartaal42,242,340,9
Levend geborenen3e kwartaal45,446,145,6
Overledenen1e kwartaal45,640,543,2
Overledenen2e kwartaal35,236,743,0
Overledenen3e kwartaal35,035,436,1
* voorlopige cijfers