Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:eigen bijdrage
25 resultaten voor keyword:eigen bijdrage
Cijfers
Artikelen

Consumptie huishoudens blijft krimpen

De consumptie door huishoudens nam in het tweede kwartaal van 2013 af met 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De consumptie krimpt nu al ruim twee jaar. De overheidsconsumptie kromp met 0,7...

Artikelen

Consument houdt hand op de knip

In het vierde kwartaal is de consumptie door huishoudens met 2,8 procent gekrompen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal in 2008. In tegenstelling tot de consument blijft de overheid fors...

Artikelen

Jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021

Huishoudens van jongeren met jeugdhulp in natura op 15 maart 2021, naar vormen van jeugdhulp, inkomenskenmerken en uitgaven eigen risico Zwv/eigen bijdrage Wmo en Wlz

Cijfers
Artikelen

Meer huishoudelijke verzorging in stedelijke gebieden

Het aantal mensen dat zorg ontving die gefinancierd werd uit de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) en daarvoor een eigen bijdrage betaalde, is in de periode 2004-2006 nagenoeg constant...

Artikelen
Publicaties

Vermogensinkomensbijtelling en eigen bijdragen Zorg met verblijf 2009, Zorg zonder verblijf en Wmo 2010

Vanaf 2013 wordt het toetsingsinkomen voor de eigen bijdragen voor AWBZ-zorg en Wmo verhoogd met een extra bijtelling van inkomen uit het vermogen dat de grondslag vormt voor het inkomen uit sparen...

Artikelen

Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 is het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving voor gastouderopvang flink gedaald.

Artikelen

Bijna 40 procent vindt financiering kinderopvang vooral taak van ouders zelf

De kosten van kinderopvang bedroegen in 2011 3,9 miljard euro. Bijna 40 procent van de bevolking is van mening dat de financiering van deze opvang vooral een taak van de ouders zelf is.

Artikelen
Artikelen

Ontwikkeling eigen bijdrage langdurig zorggebruikers

Eigen bijdrage van langdurig zorggebruikers in 2013-2015 en uitstroom in 2015.

Cijfers

Stapeling eigen bijdrage Wlz/Wmo en eigen risico

Stapeling eigen bijdrage Wmo/Wlz 2015, eigen risico Zvw en aftrek uitgaven bijzondere zorgkosten

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2019

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2019: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, het gemeentelijk beleid rondom algemene- en...

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2017-2018

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2017 en 2018: aantal cliënten, gemeentelijke uitgaven en gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, en het...

Cijfers

Meerderheid wil dat rokers en drinkers meebetalen aan hulp

Comazuipers moeten de ziekenhuisrekening (deels) zelf betalen, en ook hulp bij het stoppen met roken zou helemaal of gedeeltelijk voor eigen rekening moeten zijn, vindt een meerderheid. Psychische...

Artikelen

Meningen over een eigen bijdrage voor verschillende zorgkosten

Hoe wordt in ons land gedacht over het betalen van een eigen bijdrage voor een aantal uiteenlopende zorgkosten? Dit onderzoek laat zien dat volwassenen eerder voorstander zijn van een eigen bijdrage...

Artikelen

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020

tabellen beschrijven aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2020: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen...

Cijfers

Stapeling eigen risico Zvw en eigen bijdrage Wlz/Wmo

De stapeling van eigen bijdragen en Zvw-kosten van leefeenheden met Wlz-zorg en/of Wmo-zorg in 2015.

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2021: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage en het gemeentelijk beleid rondom algemene-...

Cijfers

Inflatie daalt sterk in januari

De inflatie is in januari 2006 uitgekomen op 1,3 procent. Dat is een forse daling ten opzichte van december. Toen lagen de prijzen nog 2,0 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Meningen over de eigen bijdrage aan de gezondheidszorg

In dit artikel wordt nagegaan hoe de Nederlandse bevolking denkt over de eigen bijdrage voor een aantal zorgkosten. De resultaten laten zien dat veel mensen voorstander zijn van een eigen bijdrage...

Artikelen