Consument houdt hand op de knip

In het vierde kwartaal is de consumptie door huishoudens met 2,8 procent gekrompen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal in 2008. In tegenstelling tot de consument blijft de overheid fors consumeren. De overheidsconsumptie groeide in het vierde kwartaal van 2009 met 3,3 procent.

Huishoudens blijven minder consumeren

De consumptie door huishoudens is in het vierde kwartaal gekrompen met 2,8 procent. De afname was daarmee bijna even groot als die in het derde kwartaal. Toen daalde de huishoudconsumptie met 2,6 procent. De consumptie door huishoudens neemt al af vanaf het eerste kwartaal van 2009.  De bestedingen aan horecadiensten nam in het vierde kwartaal met 8,5 procent sterk af. De bestedingen aan horecadiensten dalen al meer dan anderhalf jaar. Aan duurzame consumptiegoederen is er in het vierde kwartaal 5,4 procent minder uitgegeven. Deze krimp kan volledig worden toegeschreven aan de sterke afname van de bestedingen aan woninginrichting (9,9 procent). Over het gehele jaar 2009 daalde de consumptie van huishoudens met 2,5 procent. 

Consumptie door overheid en huishoudens

Consumptie door overheid en huishoudens

Overheid consumeert verder

De overheidsconsumptie is in het vierde kwartaal van 2009 met 3,3 procent gegroeid ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal in 2008. De groei vlakte iets af ten opzichte van het derde kwartaal van 2009. Toen nam de overheidsconsumptie nog met 4,0 procent toe. Voornaamste oorzaak van de teruggang van de consumptiegroei zijn de overheidsuitgaven aan schoolboeken. In het derde kwartaal van 2009 werden deze voor het eerst opgenomen als onderdeel van de overheidsconsumptie. In het vierde kwartaal komen deze uitgaven niet voor. 

De groei in het vierde kwartaal is vooral veroorzaakt door extra uitgaven aan zorg die door de overheid gefinancierd worden. Een beleidswijziging in de AWBZ heeft hieraan nog extra bijgedragen. Omdat de eigen bijdragen AWBZ zijn verlaagd, treedt er een verschuiving op van consumptie van huishoudens naar consumptie in natura die gefinancierd wordt door de overheid. Verder nam de consumptie uit eigen productie toe met 3,3 procent. Dit is toe te wijzen aan hogere uitgaven bij algemeen bestuur, waaronder hogere uitgaven aan vaccinaties en lagere inkomsten uit bouwleges. Over het gehele jaar 2009 is de overheidsconsumptie gestegen met 3,2 procent.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.