Meerderheid wil dat rokers en drinkers meebetalen aan hulp

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat jongeren die te veel drinken de ziekenhuisrekening (deels) zelf zouden moeten betalen. Ook de kosten van hulp bij het stoppen met roken zouden helemaal of gedeeltelijk voor eigen rekening moeten zijn. Dit blijkt uit onderzoek van CBS.

Minder solidair met rokers en comazuipers

Acht op de tien volwassenen vinden dat rokers de kosten van hulp bij het stoppen met roken deels of helemaal zelf moeten betalen. Een zelfde aandeel is van mening dat de kosten van ziekenhuisbehandeling van jongeren bij overmatig alcoholgebruik ten minste gedeeltelijk voor eigen rekening zouden moeten zijn. Daarentegen vindt de meerderheid dat mensen niet zelf hoeven te betalen voor psychische hulp bij een depressie of het overlijden van een dierbare. Over een eigen bijdrage bij andere zorgkosten, zoals een dieetadvies, ivf of een rollator zijn de meningen wat meer verdeeld.

Mening over eigen bijdrage, 2014

Niet rokers: hulp bij het stoppen met roken zelf betalen

De mening over een eigen bijdrage wordt gekleurd door de eigen situatie. Zo vinden dagelijkse rokers twee keer zo vaak als niet-rokers dat hulp bij stoppen met roken volledig vergoed moet worden (34 en 17 procent). In lijn hiermee zijn mensen die aangeven dat hun gezondheid slecht is, vaker van mening dat een totale bodyscan en een second opinion volledig vergoed moeten worden dan mensen die hun gezondheid als goed ervaren. Een uitzondering vormt de mening over de rollator: 65-plussers vinden vaker dan 18- tot 25-jarigen dat hier een eigen bijdrage voor gevraagd moet worden.

Mening over eigen bijdrage voor hulp bij stoppen met roken, 2014

Bron: Meningen over een eigen bijdrage voor verschillende zorgkosten

Gerelateerde artikelen: