Consumptie huishoudens blijft krimpen

De consumptie door huishoudens nam in het tweede kwartaal van 2013 af met 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De consumptie krimpt nu al ruim twee jaar. De overheidsconsumptie kromp met 0,7 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Fors minder auto’s gekocht

De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen daalden in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw sterk met 8,7 procent. Er werden vooral aanzienlijk minder personenauto’s gekocht vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit komt mede doordat de aanschafbelasting voor veel auto’s hoger werd. Door het relatief koude voorjaar namen de uitgaven aan energie wel toe. Ook de uitgaven aan medische diensten en welzijnszorg stegen. Dit kwam voornamelijk door beleidswijzingen. In het eerste kwartaal van dit jaar is het eigen risico voor de basiszorg en de eigen bijdrage in de AWBZ verhoogd.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen
Overheidsconsumptie krimpt nog steeds

De overheidsconsumptie kromp in het tweede kwartaal van 2013 met 0,7 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De collectieve overheidsconsumptie kromp met 2,9 procent door aanhoudende bezuinigingen zoals vermindering van arbeidsplaatsen. De beloning van werknemers in het openbaar bestuur is door de aanhoudende banenkrimp al tien opeenvolgende kwartalen gedaald. Het aantal banen binnen het openbaar bestuur nam voornamelijk af bij het Rijk en gemeenten.

De overheidsconsumptie in natura, die voornamelijk zorguitgaven betreft, groeide met 1,1 procent. De groei van de overheidsuitgaven aan de zorg is bescheiden in vergelijking met vorig jaar. Dit komt doordat huishoudens een hogere eigen bijdrage in de zorg moeten betalen. De consumptie groeide ook minder hard dan voorheen door een daling van de uitgaven aan medicijnen vanuit de Zorgverzekeringswet. Het Rijk gaf minder uit aan kinderopvangtoeslagen.

De individualiseerbare overheidsconsumptie, die voornamelijk uit consumptie van onderwijs en welzijnswerk bestaat, groeide nauwelijks. De onderwijsconsumptie nam toe, doordat het aantal studenten in het voortgezet en tertiair onderwijs afgelopen jaar is toegenomen. Bezuinigingen in de jeugdhulpverlening dempten de groei van de individualiseerbare consumptie.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.