Zoekresultaten

63 resultaten voor keyword:doodsoorzaken
63 resultaten voor keyword:doodsoorzaken

Pagina 1 van 3

Doodsoorzaken, 2020 – januari 2024

Deze tabellen bevatten cijfers over doodsoorzaken van overledenen in 2020, 2021, 2022, 2023* en januari 2024*.

Cijfers

1 862 zelfdodingen in 2023

In 2023 maakten 1 862 mensen een einde aan hun leven. Met 10,4 per honderdduizend inwoners is het zelfdodingscijfer de laatste jaren constant. Boven de veertig jaar is het zelfdodingscijfer het...

Artikelen

Zelfdodingen, 1970-2023

Tabellen over zelfdodingen 1970-2023, gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek.

Cijfers

Verkeersdoden in regio Amsterdam t/m 2023

Verkeersdoden in de vervoersregio Amsterdam per jaar en per gemeente.

Cijfers

Doodsoorzaken, 2020 - december 2023

Deze tabellen bevatten cijfers over doodsoorzaken van overledenen in 2020, 2021, 2022, januari 2023, februari 2023*, maart 2023*, april 2023*, mei 2023*, juni 2023*, juli 2023*, augustus 2023*,...

Cijfers

Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2023

Aantal personen dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval in 2023.

Cijfers

Het meervoudig coderen van doodsoorzaken in 2014-2019

Deze publicatie geeft een beeld van (1) welke clusters van doodsoorzaken er ten grondslag liggen aan een overlijden in 2014-2019, (2) welke verschillen er zijn naar leeftijd en geslacht, en (3) hoe...

Publicaties

Meervoudig Coderen van doodsoorzaken, 2014-2019

Aantal en soort doodsoorzaken van 807 305 overleden personen door het CBS geregistreerd in de jaren 2014-2019, onderlinge associaties tussen doodsoorzaken gerapporteerd op B-formulieren (CDAI).

Cijfers

Covid-vaccinatiestatus en sterfte

Het verloop van de sterfte, oversterfte en ziekenhuisopnames in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie.

Publicaties

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht

Cijfers

Sterfte in 2023 afgenomen

In 2023 overleden 169 duizend mensen. Dat zijn ongeveer 750 minder sterfgevallen dan in 2022.

Artikelen

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op peildatum Zorgzwaartepakket, leveringsvorm zorg

Cijfers

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar doodsoorzaak (uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën'), leeftijd en geslacht

Cijfers

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken, leeftijd, geslacht voor Nederland en per landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten

Cijfers

Sterfte aan COVID-19 verder afgenomen in 2023

De sterfte aan COVID-19 is in 2023 verder afgenomen. In de eerste zeven maanden overleden volgens de voorlopige cijfers bijna 2 duizend mensen aan deze ziekte. COVID-19 als doodsoorzaak vormt een...

Artikelen

Oversterfte en doodsoorzaken in 2020 tot en met 2022

In dit rapport worden de sterfte en doodsoorzaken in kaart gebracht voor de periode 2020 tot en met 2022. De oversterfte in 2020 – 2022 hangt grotendeels samen met sterfte aan COVID-19. Vanaf eind...

Publicaties

Opnieuw meer mensen overleden na een val

In 2022 overleden 6,2 duizend inwoners van Nederland door een accidentele val. Dat is 15 procent meer dan in 2021 en ruim twee keer zoveel als tien jaar eerder.

Artikelen

73 inwoners verdronken in 2022

In 2022 zijn 73 inwoners verdronken in open water, of in en om het huis. Dat waren er 7 minder dan een jaar eerder. Verdrinkingen komen naar verhouding het meest voor onder zestigers.

Artikelen

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Totale vervoersprestatie op Nederlands grondgebied vervoerwijzen, provincie, landsdelen en stedelijkheidsgraad

Cijfers

1 916 zelfdodingen in 2022, 54 meer dan in 2021

Sinds 2018 is het aantal zelfdodingen per 100 duizend inwoners stabiel. Bij jongeren onder de 30 jaar is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak.

Artikelen

In 2022 veel minder mensen aan COVID-19 overleden dan in 2020 en 2021

In 2022 zijn ruim 8,2 duizend mensen aan COVID-19 overleden. Dat waren er veel minder dan in de twee jaren daarvoor. De sterfte aan andere groepen doodsoorzaken was juist hoger dan de twee voorgaande...

Artikelen

CBS wijzigt frequentie publicatie-uitingen rond sterftecijfers

Het CBS publiceerde voordat de Covid-19-epidemie uitbrak eens in de twee weken de sterftecijfers.

Artikelen

1468 mensen overleden aan COVID-19 in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2022 zijn 1468 mensen overleden aan COVID-19. Dat is vergelijkbaar met het tweede kwartaal, maar hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2021 en 2020. Ruim twee derde was 80...

Artikelen

Meervoudige codering van de doodsoorzaak

Dit artikel beschrijft een nieuw ontwikkelde methode voor het meervoudig coderen van doodsoorzaken en past deze toe op Nederlandse gegevens.

Publicaties

1420 mensen overleden aan COVID-19 in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2022 zijn 1420 mensen overleden aan COVID-19. Dat waren er bijna 2 duizend minder dan in het eerste kwartaal, toen 3564 mensen hieraan overleden.

Artikelen