CBS wijzigt frequentie publicatie-uitingen rond sterftecijfers

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Begrafenis
© Hollandse Hoogte / Patricia Rehe
Het CBS publiceerde voordat de Covid-19-epidemie uitbrak eens in de twee weken de sterftecijfers. Door de epidemie was er in de maatschappij echter een grote behoefte aan nog actuelere informatie over het aantal overleden personen. Daarom is het CBS op 3 april 2020 overgegaan op een wekelijkse publicatie van de sterftecijfers. Ook allerlei andere aan sterftecijfers gerelateerde publicatie-uitingen - zoals de nieuwsberichten - werden in frequentie verhoogd. Nu de Covid-19-epidemie zich in een andere fase bevindt, gaat het statistiekbureau met ingang van 7 april a.s. op een lagere frequentie van nieuwsberichten over. De sterftecijfers blijven echter wekelijks via de CBS-website en StatLine gepubliceerd worden.

Impact coronavirus

Om inzicht te krijgen in de economische en maatschappelijke impact van het coronavirus op de Nederlandse samenleving was en is het belang van data zeer groot. Ook de actuele sterftecijfers van het CBS vormden sinds de start van de Covid-19-epidemie een belangrijke indicator. Op basis van de overlijdensberichten van gemeenten publiceerde het CBS elke vrijdag een schatting van het aantal overledenen in de voorgaande week, en een voorlopig cijfer van twee weken terug. Daarnaast publiceerde het statistiekbureau frequent allerlei detailcijfers, bijvoorbeeld in nieuwsberichten. Daar gaat met ingang van 7 april a.s. verandering in komen.

Wat zijn de veranderingen?

De sterftecijfers zullen nog steeds wekelijks verschijnen, maar het CBS geeft geen schatting meer van het aantal overledenen in de afgelopen week. In tijden waarbij de sterftecijfers sterk fluctueren (met grote pieken en dalen) is een schatting van een zeer recente week van toegevoegde waarde. Zonder sterke fluctuaties is dat minder het geval. Daarnaast zal het CBS er toe overgaan om nieuwsberichten over sterftecijfers niet meer per maand te publiceren, maar per kwartaal. Nu de Covid-19-epidemie in de endemische fase is beland, geeft een beschrijving over een langere periode namelijk een beter beeld van de sterfteontwikkeling.

Het CBS kan op zeer korte termijn de frequentie van de bovengenoemde publicatie-uitingen weer verhogen, mocht dat noodzakelijk zijn.