Corona

Ook het CBS heeft te maken gehad met verstrekkende gevolgen van de coronapandemie. Bijna alle CBS-medewerkers hebben in 2020 en 2021 (groten)deels thuis gewerkt. De verzameling van data ten behoeve van de statistiekproductie is gewoon doorgegaan. Het CBS heeft geprobeerd zo goed mogelijk de productie van statistieken, die inzicht geven in het functioneren van onze samenleving, in stand te houden. De coronacrisis heeft wel invloed gehad op de uitkomsten die in de monitor worden gepresenteerd.

Ook het CBS heeft te maken gehad met verstrekkende gevolgen van de coronapandemie. Bijna alle CBS-medewerkers hebben in 2020 en 2021 (groten)deels thuis gewerkt. De verzameling van data ten behoeve van de statistiekproductie is gewoon doorgegaan. Het CBS heeft geprobeerd zo goed mogelijk de productie van statistieken, die inzicht geven in het functioneren van onze samenleving, in stand te houden. De coronacrisis heeft wel invloed gehad op de uitkomsten die in de monitor worden gepresenteerd.