Zoekresultaten

330 resultaten voor keyword:caribisch nederland
330 resultaten voor keyword:caribisch nederland

Pagina 1 van 14

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek van gelovigen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Cijfers

Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken

Spreekt één taal, spreekt meer dan één taal, gesproken talen en voertaal naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Cijfers

Bonaire minder religieus geworden

Het merendeel van de inwoners van Bonaire zegt religieus te zijn, maar deze groep krimpt wel.

Artikelen

Caribisch Nederland; welzijn, persoonskenmerken

Geluk, tevredenheid met leven naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2019

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2018

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2016

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Bevolking Caribisch Nederland, 1 januari 2017

Tabelinformatie over geboorteland en nationaliteit van bewoners van Caribisch Nederland per 1 januari 2017

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2017

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Demografische kenmerken van de Nederlandse bevolking, 2011-2012

Twee draaitabellen over de Nederlandse bevolking naar geboorteland, herkomst, generatie, eerste en tweede nationaliteit, gemeente en provincie op 30 juni 2012 en twee maatwerktabellen over de...

Cijfers

Video's over Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

CBS-deskundige licht de belangrijkste conclusies uit het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor toe.

Artikelen

Handelstekorten Caribisch Nederland groeien

De handelstekorten van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn in 2017 hoger dan in 2016.

Artikelen

Keus buurt Sint Eustatius en Saba verschilt per afkomst

Personen geboren op de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba en migranten kiezen deels andere woonwijken op Sint Eustatius en Saba.

Artikelen

Bevolking Bonaire groeit vooral door immigratie

De bevolking van Bonaire is tussen begin 2011 en 2016 met ruim 20 procent gegroeid tot 19,4 duizend inwoners.

Artikelen

In Caribisch Nederland werken meeste ouders

In 2018 hadden de meeste thuiswonende kinderen in Caribisch Nederland werkende ouders. Van de bijna 5,2 duizend thuiswonende kinderen tot 25 jaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft 92 procent...

Artikelen

Inwoners van Bonaire: wie woont waar?

Op 1 januari 2017 telde de bevolking van Bonaire 19,2 duizend inwoners, onder hen 7 duizend geboren Bonairianen

Artikelen

In vijf jaar tijd ruim 3 duizend Nederlanders verhuisd naar Caribisch Nederland

Tussen 2010 en 2014 verhuisden 3,4 duizend inwoners van het Europese deel van Nederland naar een van de drie eilanden van Caribisch Nederland. Andersom verruilden 2,5 duizend mensen Caribisch...

Artikelen

1 op 3 Sabanen hoogopgeleid

Van de drie eilanden van Caribisch Nederland heeft Saba met 33 procent een relatief groot aandeel hoogopgeleiden. Dit hangt samen met de aanwezigheid van een universiteit op het eiland die...

Artikelen

Driekwart voelt zich gezond in Caribisch Nederland

Op zowel Bonaire, Sint Eustatius als Saba voelt zo’n driekwart van de bevolking van 15 jaar en ouder zich gezond of zeer gezond, zo gaven ze desgevraagd aan in 2017/2018.

Artikelen

Caribisch Nederland; bevolking hoogstbehaald onderwijsniveau en -richting

Bevolking Caribisch Nederland 15 jaar of ouder Geslacht, leeftijd, hoogstbehaald onderwijsniveau, onderwijsrichting

Cijfers

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

Ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

Cijfers

Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen

Statistiek van het aantal personen in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen, naar hoogte persoonlijk inkomen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Invoerwaarde groente en fruit Caribisch Nederland, 2018

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde groente en fruit door Caribisch Nederland in 2018.

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland, 2012

Een tabel met eerste uitkomsten van Caribisch Nederland over geboorte, sterfte en immi- en emigratie in 2012.

Cijfers

Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen

Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen en aantal huishoudensleden

Cijfers