Zoekresultaten

250 resultaten voor keyword:caribisch nederland
250 resultaten voor keyword:caribisch nederland

Pagina 1 van 10

Haalbaarheid onderwijsindicatoren Caribisch Nederland

Resultaten eerste fase van de haalbaarheidstudie naar onderwijsindicatoren voor Caribisch Nederland. In deze eerste fase is gekeken naar de beschikbaarheid en bruikbaarheid van benodigde kenmerken.

Cijfers

Meer luchtvaartpassagiers Caribisch Nederland in 2023

In 2023 reisden 504 duizend passagiers met het vliegtuig van en naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat is 6 procent meer dan in 2022 en 10 procent meer dan in 2019.

Artikelen

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Drinkwatergebruik op Bonaire

Het gebruik van drinkwater op Bonaire is uitgeplitst naar leeftijd, aantal personen, aantal kinderen en type huishouden. Ook is er gekeken naar verschillende buurten en het besteedbaar inkomen, en...

Publicaties

Inflatie stijgt op Bonaire en daalt op Sint Eustatius en Saba

In het vierde kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,2 procent duurder dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius daalden de prijzen op jaarbasis met 1,0 procent in het...

Artikelen

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategorieën, per Caribisch eiland

Cijfers

1 op de 5 inwoners Bonaire zegt moeilijk rond te kunnen komen

In 2021 zei ongeveer 20 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder op Bonaire en Saba moeilijk rond te komen van hun inkomen. Op Sint Eustatius was dit meer, ruim 30 procent.

Artikelen

Grootste deel Caribisch Nederland rekent zich tot religieuze groepering

Het merendeel van de bevolking van 15 jaar of ouder rekent zich tot een religieuze groepering

Artikelen

The Caribbean Netherlands in numbers 2023

The Caribbean Netherlands in numbers 2023 biedt een overzicht van de laatste cijfers over de Caribisch Nederlandse samenleving.

Publicaties

CBS meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028

Dit meerjarenprogramma legt op hoofdlijnen vast welke werkzaamheden het CBS met betrekking tot het statistisch werkprogramma over Caribisch Nederland zal uitvoeren in de periode 2024-2028.

Publicaties

Prijsniveaumeting Caribisch Nederland 2023

Prijsniveaumeting Caribisch Nederland 2023.

Publicaties

Hoge tevredenheid ondanks lage materiële welvaart in Caribisch Nederland

De meeste inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn tevreden met het leven, hoewel de materiële welvaart relatief laag is.

Artikelen

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen

Cijfers

Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Publicaties

Inflatie lager op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

In het derde kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 1,9 procent duurder dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius daalden de prijzen op jaarbasis met 1,1 procent in het...

Artikelen

Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

In dit rapport staat de prijsindex voor verkochte woningen op Bonaire en het aantal woningtransacties opgenomen. Ook is de totale transactiewaarde op Bonaire opgenomen. Aanleiding voor dit onderzoek...

Publicaties
Cijfers

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius

Cijfers

Caribisch Nederland, Bonaire; verkochte woningen prijsindex 2011=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen Perioden

Cijfers

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Immi - en emigratie van personen naar land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht voor Nederland

Cijfers

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2023-2050

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2023-2050

Artikelen

Inflatie daalt op Sint Eustatius en Saba

In het tweede kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,6 procent duurder dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 3,3 procent in het...

Artikelen

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Koopkrachtontwikkeling, Personen met koopkrachtdaling Caribisch Nederland, kenmerken van huishoudens en personen

Cijfers

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Huishoudens, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen Caribisch Nederland, samenstelling huishouden, leeftijd hoofdkostwinner

Cijfers