Zoekresultaten

258 resultaten voor keyword:caribisch nederland
258 resultaten voor keyword:caribisch nederland

Pagina 1 van 11

Werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland die meer dan 40 uur werkt

De werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) op Caribisch Nederland en per eiland naar hun gebruikelijke arbeidsduur per week in 2022.

Cijfers

Bevolking naar leeftijd en nationaliteit, 2024

Deze tabel bevat informatie over het aantal 18-plussers op Caribisch Nederland per eiland, naar (Nederlandse) nationaliteit op 1 januari 2024

Cijfers

Koopkrachtverlies Caribisch Nederland in 2022

De koopkracht in Caribisch Nederland daalde in 2022 mede door de hoge inflatie. Op Bonaire ging de bevolking er 4,2 procent op achteruit ten opzichte van 2021, op Sint Eustatius 3,3 procent en op...

Artikelen

Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2022

Inkomen van particuliere huishoudens op Bonaire naar buurt, 2011-2022

Cijfers

Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum

Deze tabellen bevatten gegevens over het aandeel (personen en kinderen in) huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen onder het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Cijfers

Caribisch Nederland; Inkomensverdeling personen

Deze tabellen bevatten gegevens over de inkomensverdeling personen van 18 jaar en ouder in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen.

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2023

Statistiek van het aantal huishoudens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland).

Cijfers

Bevolking Caribisch Nederland in 2023 met bijna duizend toegenomen

Op 1 januari 2024 telde Caribisch Nederland 30 397 inwoners. Dat zijn er 979 (3 procent) meer dan een jaar eerder. De toename komt voor een groot deel doordat de bevolking op Bonaire groeide,...

Artikelen

Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Cijfers

Migratie Caribisch Nederland leeftijd, geslacht en geboorteland, 2011-2022

informatie over immigratie naar en emigratie van Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, geslacht en geboorteland

Cijfers

Inflatie lager op Bonaire, hoger op Sint Eustatius en Saba

In het eerste kwartaal van 2024 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 3,5 procent duurder dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2023 was de inflatie nog 4,1 procent.

Artikelen

Haalbaarheid onderwijsindicatoren Caribisch Nederland

Resultaten eerste fase van de haalbaarheidstudie naar onderwijsindicatoren voor Caribisch Nederland. In deze eerste fase is gekeken naar de beschikbaarheid en bruikbaarheid van benodigde kenmerken.

Cijfers

Meer luchtvaartpassagiers Caribisch Nederland in 2023

In 2023 reisden 504 duizend passagiers met het vliegtuig van en naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat is 6 procent meer dan in 2022 en 10 procent meer dan in 2019.

Artikelen

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Drinkwatergebruik op Bonaire

Het gebruik van drinkwater op Bonaire is uitgeplitst naar leeftijd, aantal personen, aantal kinderen en type huishouden. Ook is er gekeken naar verschillende buurten en het besteedbaar inkomen, en...

Publicaties

Inflatie stijgt op Bonaire en daalt op Sint Eustatius en Saba

In het vierde kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,2 procent duurder dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius daalden de prijzen op jaarbasis met 1,0 procent in het...

Artikelen

1 op de 5 inwoners Bonaire zegt moeilijk rond te kunnen komen

In 2021 zei ongeveer 20 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder op Bonaire en Saba moeilijk rond te komen van hun inkomen. Op Sint Eustatius was dit meer, ruim 30 procent.

Artikelen

Grootste deel Caribisch Nederland rekent zich tot religieuze groepering

Het merendeel van de bevolking van 15 jaar of ouder rekent zich tot een religieuze groepering

Artikelen

The Caribbean Netherlands in numbers 2023

The Caribbean Netherlands in numbers 2023 biedt een overzicht van de laatste cijfers over de Caribisch Nederlandse samenleving.

Publicaties

CBS meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028

Dit meerjarenprogramma legt op hoofdlijnen vast welke werkzaamheden het CBS met betrekking tot het statistisch werkprogramma over Caribisch Nederland zal uitvoeren in de periode 2024-2028.

Publicaties

Prijsniveaumeting Caribisch Nederland 2023

Prijsniveaumeting Caribisch Nederland 2023.

Publicaties

Hoge tevredenheid ondanks lage materiële welvaart in Caribisch Nederland

De meeste inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn tevreden met het leven, hoewel de materiële welvaart relatief laag is.

Artikelen

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen

Cijfers

Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Cijfers