Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:buitenschoolse opvang
13 resultaten voor keyword:buitenschoolse opvang

In twee jaar 72 duizend kinderen minder naar opvang

Steeds minder kinderen gaan naar de formele kinderopvang. De afname bedraagt 72 duizend kinderen in de periode tussen 2012 en 2014. Het aantal kinderen waarvoor de Belastingdienst kinderopvangtoeslag...

Artikelen

Fors minder kinderopvangtoeslag in 2012

Door de Belastingdienst is over 2012 ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Dat is circa 400 miljoen euro minder dan over 2011, een daling van bijna 15 procent.

Artikelen

Bijna 40 procent vindt financiering kinderopvang vooral taak van ouders zelf

De kosten van kinderopvang bedroegen in 2011 3,9 miljard euro. Bijna 40 procent van de bevolking is van mening dat de financiering van deze opvang vooral een taak van de ouders zelf is.

Artikelen

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang het verst voor Friezen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. In 2010 woonden Nederlanders op gemiddeld 1,1 kilometer van het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf. In Noord-Holland was de afstand met 800 meter het kleinst en in...

Artikelen

Buitenschoolse opvang steeds dichterbij

In Nederland woonde je in 2010 gemiddeld 900 meter van de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang af.

Artikelen

Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 is het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving voor gastouderopvang flink gedaald.

Artikelen

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang dichtstbij in grote steden

Nederland telde op 1 januari 2007 ruim 6,3 duizend kinderopvanglocaties die hele dagopvang of buitenschoolse opvang aanboden. Inwoners van de grote steden hadden de grootste keuze uit opvanglocaties...

Artikelen

Meer ouders met kinderopvangtoeslag

In 2008 ontvingen 462 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Dat zijn er 77 duizend meer dan in 2007.

Artikelen

Meer uren formele kinderopvang bij hogere arbeidsduur

Moeders die veel uren werken, maken meer gebruik van formele kinderopvang dan moeders met een kleine baan.

Artikelen

Kinderopvang (4e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

De 4e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft het aantal kinderen dat naar het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of een andere vorm van kinderopvang gaat. Ook...

Artikelen

Een op de vijf kinderen naar formele kinderopvang in 2006

In 2006 gingen 490 duizend kinderen onder de 13 jaar naar een kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of erkende gastouders.

Artikelen

Gebruik van kinderopvang

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen