Buitenschoolse opvang steeds dichterbij

In Nederland woonde je in 2010 gemiddeld 900 meter van de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang af. De inwoners van grote steden kunnen daarbij uit de meeste locaties kiezen.

Afstand tot dichtstbijzijnde locatie buitenschoolse opvang per provincie, 2007-2010

Afstand tot dichtstbijzijnde locatie buitenschoolse opvang per provincie, 2007-2010

Reisafstand naar buitenschoolse opvang verminderd

Het aantal locaties van buitenschoolse opvang is de laatste jaren sterk gestegen. Op 1 januari 2010 waren er in Nederland 5,5 duizend van deze locaties. Dat is een toename van 82 procent ten opzichte van 2007. Hierdoor hoeven ouders en kinderen minder ver te reizen.

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang is verminderd van 1,3 kilometer in 2007 naar 0,9 kilometer in 2010. De inwoners van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant hoeven gemiddeld het minst ver te reizen. De grootste verkleining van de reisafstand deed zich echter voor in Zeeland, Friesland en Drenthe.

Afstand tot dichtstbijzijnde locatie buitenschoolse opvang per gemeente, 2010

Afstand tot dichtstbijzijnde locatie buitenschoolse opvang per gemeente, 2010

Kortste reisafstand naar bso in stedelijke gemeenten

De afstand tot de meest nabije buitenschoolse opvang (bso) is in de jaren 2007-2010 in vrijwel alle gemeenten afgenomen. In 2010 is in 96 procent van de gemeenten die afstand minder dan 3 kilometer. De gemeenten met de kortste gemiddelde afstand zijn Schiedam, Den Haag en Delft met 0,4 kilometer.

In stedelijke gemeenten ook grootste keuze

De buitenschoolse opvang blijft het meest geconcentreerd in de grote steden. Inwoners van Den Haag, Almere en Amsterdam hadden in 2010 keuze uit meer dan 35 locaties binnen 3 kilometer. In 6 Amsterdamse buurten konden de inwoners binnen die afstand zelfs uit meer dan 70 locaties van buitenschoolse opvang kiezen. In Schiermonnikoog, Vlieland en Urk hadden de inwoners binnen die afstand geen enkele buitenschoolse opvang.

Osman Baydar en Chantal Melser

Bron:
• StatLine, nabijheid voorzieningen kinderopvang regionaal (provincies, genoemde gemeenten)
• StatLine, nabijheid voorzieningen kinderopvang buurten (genoemde buurten)