Bouwnijverheid groeit sterker dan Nederlandse economie

man plaatst warmtepomp
© ANP
De toegevoegde waarde van de bouwnijverheid nam tussen het tweede kwartaal van 2021 en hetzelfde kwartaal van 2023 met 6,7 procent toe. Daarmee was de groei sterker dan de groei van de Nederlandse economie, die 5,2 procent groeide. Ondanks de coronapandemie, hoge materiaalprijzen en de krappe arbeidsmarkt presteerde de bouw relatief goed. Dit meldt het CBS in het artikel ‘De Nederlandse bouwnijverheid in onzekere tijden 2019-2023’.

In de periode voor de coronapandemie liep de ontwikkeling van de bouw redelijk gelijk met de totale economie. De toegevoegde waarde (voor prijsveranderingen gecorrigeerd) van de bouw daalde in 2020, maar deze krimp was minder sterk dan in de totale economie. Zowel het bruto binnenlands product (bbp) als de omvang van de bouw waren in 2021 al op een hoger niveau dan voor de coronapandemie. 

Toegevoegde waarde bouwnijverheid en bbp, volume, seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalToegevoegde waarde bouwnijverheid (1e kwartaal 2019 = 100)Bruto binnenlands product (1e kwartaal 2019 = 100)
20191e kwartaal100,0100,0
20192e kwartaal100,2100,3
20193e kwartaal101,5100,5
20194e kwartaal100,2101,1
20201e kwartaal101,899,7
20202e kwartaal96,991,4
20203e kwartaal99,297,2
20204e kwartaal99,197,9
2021*1e kwartaal100,599,1
2021*2e kwartaal103,0102,1
2021*3e kwartaal103,1104,1
2021*4e kwartaal103,9104,9
2022*1e kwartaal103,7105,5
2022*2e kwartaal106,2107,4
2022*3e kwartaal105,4107,2
2022*4e kwartaal107,9108,1
2023*1e kwartaal110,2107,7
2023*2e kwartaal109,9107,4
* voorlopige cijfers

Gespecialiseerde bouw groeide het hardst

De gespecialiseerde bouw groeide in 2022 met 5,7 procent het hardst van alle branches, vergeleken met het jaar ervoor. In de branche was meer vraag naar verbouwingen en verduurzaming.
De toegevoegde waarde van de algemene bouw en projectontwikkeling groeide met 1,6 procent in 2022, vergeleken met een jaar eerder. Bij algemene bouw gaat het vooral om het bouwen en vernieuwen van gebouwen. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is zowel in 2021 als in 2022 gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In 2022 zijn ruim 74 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit is het hoogste aantal sinds 2012. 

Projectontwikkeling bevat onder andere het aankopen van grond, hiervoor bouwplannen (laten) ontwerpen en het aanvragen van vereiste vergunningen. De projectontwikkeling ligt vooraan in de bouwketen en voelt de effecten van een afnemende vergunningverlening als eerst. In 2022 zijn er bijna 15 procent minder vergunningen afgegeven voor nieuw te bouwen woningen dan het jaar ervoor. 
De toegevoegde waarde van de grond- water- en wegenbouw (GWW) kromp in 2022 met 4,7 procent vergeleken met een jaar eerder. 

Toegevoegde waarde bouwnijverheid, volume
 2021 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2022* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Gespecialiseerde bouw3,85,7
Algemene bouw en projectontwikkeling4,11,6
Grond-, water- en wegenbouw0,6-4,7
* voorlopige cijfers

Bouwinstallatie blijft groeien

Voor de verschillende branches binnen de gespecialiseerde bouw zijn geen volumecijfers beschikbaar, maar wel omzetcijfers. In tegenstelling tot de toegevoegde waarde wordt de omzet niet gecorrigeerd voor prijsveranderingen. 

Binnen de gespecialiseerde bouw steeg de omzetontwikkeling het sterkst in de bouwinstallatiebranche (onder andere installatie van verwarmings- en ventilatieapparaten en het aanbrengen van isolatie in de bouw). In 2022 was de omzet van de bouwinstallatiebranche ruim 14 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van de bouwinstallatiebranche was in het tweede kwartaal van 2023 bijna 17 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Dit komt onder andere door hogere prijzen en de toegenomen vraag naar werkzaamheden in deze branche; er is meer aandacht voor verduurzamen en energiebesparing. 

Ook is er al langer meer aandacht voor duurzaamheid in de bouw en is er steeds meer behoefte aan duurzame installaties, zoals warmtepompen, elektrische verwarmingen en zonnepanelen. In 2021 zijn ruim 368 duizend nieuwe warmtepompen geïnstalleerd, terwijl dit er in 2000 nog minder dan duizend waren.

Omzet bouwinstallatie
JarenKwartalenOmzet bouwinstallatie (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20191e kwartaal11,9
20192e kwartaal9,0
20193e kwartaal9,0
20194e kwartaal5,8
20201e kwartaal10,4
20202e kwartaal-0,8
20203e kwartaal1,3
20204e kwartaal1,7
20211e kwartaal0,0
20212e kwartaal9,4
20213e kwartaal6,7
20214e kwartaal9,8
20221e kwartaal8,4
20222e kwartaal14,6
20223e kwartaal14,7
20224e kwartaal17,7
2023*1e kwartaal21,4
2023*2e kwartaal16,9
* voorlopige cijfers