Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:bos en natuur
11 resultaten voor keyword:bos en natuur

Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw

In de periode 2013–2020 is de hoeveelheid grond voor wonen, industrie en infrastructuur met 200 vierkante kilometer toegenomen. De oppervlakte landbouwgrond nam af met 244 vierkante kilometer, de...

Artikelen

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Het aantal vleermuizen is sinds 1986 met tenminste een factor 5 toegenomen. Er is sprake van herstel, na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw. Van 4 soorten wordt de...

Artikelen

Waarde bos, heide en bebouwde grond in kaart gebracht

de kwaliteit van de ecosystemen en naar wat ze bijdragen aan de economie en de samenleving

Artikelen

Verspreiding bospaddenstoelen toegenomen

Uit nieuwe analyses blijkt dat sinds het midden van de jaren negentig bospaddenstoelen in aantal toenemen.

Artikelen

Bebouwing zet gestaag door

Nederland is nog steeds een agrarisch land als je kijkt naar het bodemgebruik.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Factsheets Nederland en de provincies

Lesmateriaal voor aardrijkskunde: factsheets van de Nederlandse provincies.

Overig