Factsheets Nederland en de provincies

Bekijk en vergelijk allerlei gegevens en cijfers over de Nederlandse provincies in twaalf factsheets.

Wat zijn de factsheets van de provincies?

In de factsheets worden alle Nederlandse provincies op verschillende thema’s met elkaar vergeleken. Zo staat er informatie in over de bevolkingsontwikkeling, het verkeer, ruimtelijke ordening en natuur en milieu. Ook thema’s zoals de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en toerisme komen aan bod. In de factsheets staan grafieken, kaarten op gemeenteniveau en losse feiten.

Wat kun je ermee?

Leerlingen kunnen informatie over hun eigen provincie en gemeente opzoeken en vergelijken met bijvoorbeeld de factsheet over Nederland of die van een andere provincie. Is de bevolking in Gelderland ouder dan in Noord-Brabant? Hoe stedelijk is Friesland vergeleken met Noord-Holland? Docenten kunnen grafieken of kaarten uit de factsheets gebruiken voor oefenmateriaal of toetsen.
Leerlingen kunnen oefenen met het lezen van kaarten en grafieken en leren data te vergelijken en analyseren.