Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:bodemgebruik
45 resultaten voor keyword:bodemgebruik

Pagina 1 van 2

Bodemgebruiksrekening 2003-2006

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2003 en 2006. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2003 apart...

Cijfers
Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Overig
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Oss

Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2012

Om analyse van het bodemgebruik van een langere tijd mogelijk te maken, is de mutatiereeks bodemgebruik 1996–2008 gepubliceerd. Deze reeks bevat de gecorrigeerde digitale geometrie van het...

Artikelen

Bodemgebruiksrekening 2012-2015

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie.

Cijfers

Minder landschap, meer bebouwing, 1950-2015

Ruilverkavelingen en verstedelijking veranderden het landschap. Er is steeds minder grond beschikbaar voor landbouw.

Artikelen

IJsselmeerpolders

Cijfers over de IJsselmeerpolders

Cijfers

Webservices CBS nu ook via Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Op maandag 23 april zijn er vier nieuwe ‘open’ webservices ontsloten via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt nu voor het eerst drie datasets aan...

Artikelen

Bijna een kwart Zuid-Holland nu bebouwd

In de periode 1996 tot en met 2015 is er het meeste woon-, bedrijven- en verkeersterrein bijgekomen in de provincie Zuid-Holland. De bebouwde ruimte nam in deze periode toe van 20,4 naar 23,4 procent...

Artikelen
Artikelen

Overig agrarisch terrein voor Nederland 1996-2012

Plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein”

Cijfers

Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2015

In deze tabel vindt u de wijzigingen in het bodemgebruik voor Nederland.

Cijfers

Minder landbouw, meer natuur

Er is steeds minder agrarisch terrein in ons land. Landbouwgrond krijgt vaker een natuurbestemming of wordt ingericht voor recreatieve doelen. Ook neemt het bebouwd gebied verder toe, vooral de...

Artikelen

Bodemgebruiksrekening 2006-2008

In deze tabel vindt u de nettowijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 2006 en 2008. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2006 apart...

Cijfers