Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:bodemgebruik
38 resultaten voor keyword:bodemgebruik

Pagina 1 van 2

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en gemeenten

Cijfers

Deze eeuw vooral in Randstad meer bebouwing

Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45,6 duizend hectare bebouwd terrein bij gekomen. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant ging een fors deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van...

Artikelen

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017

Cijfers

Bijna een kwart Zuid-Holland nu bebouwd

In de periode 1996 tot en met 2015 is er het meeste woon-, bedrijven- en verkeersterrein bijgekomen in de provincie Zuid-Holland. De bebouwde ruimte nam in deze periode toe van 20,4 naar 23,4 procent...

Artikelen

Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2012

Om analyse van het bodemgebruik van een langere tijd mogelijk te maken, is de mutatiereeks bodemgebruik 1996–2008 gepubliceerd. Deze reeks bevat de gecorrigeerde digitale geometrie van het...

Artikelen

Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein

In 2012-2015 is er in Nederland 11 duizend hectare aan open natuurlijk terrein bij gekomen, vooral open nat natuurlijk terrein. Ook de bebouwde oppervlakte groeide, met 4,7 duizend hectare....

Artikelen

400 duizend inwoners IJsselmeerpolders

Op 1-1-2018 bood Flevopolder plaats aan 345000 inwoners, Noordoostpolder 47000 en Wieringermeer 12500

Artikelen

Minder landschap, meer bebouwing, 1950-2015

Ruilverkavelingen en verstedelijking veranderden het landschap. Er is steeds minder grond beschikbaar voor landbouw.

Artikelen

Groei omvang bedrijventerreinen 30 procent in 16 jaar

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is in 16 jaar met 30 procent toegenomen naar 841 km2

Artikelen

Minder landbouw, meer natuur

Er is steeds minder agrarisch terrein in ons land. Landbouwgrond krijgt vaker een natuurbestemming of wordt ingericht voor recreatieve doelen. Ook neemt het bebouwd gebied verder toe, vooral de...

Artikelen

Ook in het Groene Hart breidt de bebouwing uit

Het Groene Hart is een groot, open veenweidegebied midden in de Randstad, dat is aangewezen als nationaal landschap. In het Groene Hart zijn landbouw, natuur en recreatie de belangrijkste functies....

Artikelen
Artikelen

Veranderend landschap langs de A2

In 2010 was over twee derde van de lengte van de A2 landelijk uitzicht. In 1996 was de directe omgeving van de A2 nog voor bijna driekwart landelijk. Sinds dat jaar ging ruim vijf duizend hectare op...

Artikelen

Webservices CBS nu ook via Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Op maandag 23 april zijn er vier nieuwe ‘open’ webservices ontsloten via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt nu voor het eerst drie datasets aan...

Artikelen

Nationale Landschappen beslaan één vijfde van Nederland

Nederland telt 20 Nationale Landschappen.

Artikelen

Bebouwing zet gestaag door

Nederland is nog steeds een agrarisch land als je kijkt naar het bodemgebruik.

Artikelen
Artikelen

Woonkamer aan sportterrein voor iedere Nederlander

Nederland heeft 334 vierkante kilometer aan sportterrein. Dat is ongeveer 1 procent van het landoppervlak, ofwel ongeveer 20 vierkante meter per inwoner.

Artikelen
Publicaties

Oss

Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties