Woonkamer aan sportterrein voor iedere Nederlander

Nederland heeft 334 vierkante kilometer aan sportterrein. Dat is ongeveer 1 procent van het landoppervlak, ofwel ongeveer 20 vierkante meter per inwoner. Sportterreinen liggen voornamelijk binnen de bevolkingskernen en iets minder dan de helft is groot tot zeer groot.

Stedelijk gebied heeft meer sportterrein

Stedelijke gebieden hebben naar verhouding de grootste oppervlakte aan sportterrein. In de regio Den Haag is de concentratie het grootst. Tot deze regio behoort ook de gemeente Rijswijk, waar het aandeel sportterrein met 9 procent van het oppervlak het grootst van Nederland is. Op de eilanden Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog is dit aandeel met 0,1 procent het kleinst.

Gemeten in hectaren heeft Amsterdam het meeste terrein ingericht voor sport. De sportterreinen in deze gemeente zijn met hun 723 hectare samen ruim drie keer zo groot als het land Monaco.

Sportterrein per gemeente

Sportterrein per gemeente

Sportterrein in Flevoland is vaak groot

De oppervlakte aan sportterrein verschilt behoorlijk tussen de provincies. Friesland heeft naar verhouding het minste terrein ingericht voor sport en Zuid-Holland het meeste.

Flevoland heeft naar verhouding de meeste grote sporttereinen: drie kwart van de sportterreinen in deze provincie is groter dan 15 hectare.

Sportterrein naar grootte en provincie

Sportterrein naar grootte en provincie

Meeste sportterreinen liggen binnen bevolkingskernen

Bijna 60 procent van het sportterrein ligt binnen de bevolkingskernen. Zeer kleine tot grote terreinen liggen vooral binnen de kernen. Alleen zeer grote sportterreinen, veelal golfbanen, liggen er meestal buiten.

Doordat sportbeoefening in georganiseerd verband zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, komen zeer kleine sportterreinen binnen alle bevolkingskernen bijna evenveel voor. Het gaat dan meestal om oudere terreinen.

Sportterrein naar grootte en ligging

Sportterrein naar grootte en ligging

Het grootste aaneengesloten sportterrein van Nederland heeft een oppervlakte van meer dan 150 hectare en is daarmee meer dan twee keer zo groot als de Efteling. Het bestaat uit twee golfbanen die aan elkaar liggen op de grens van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Hans Visser

Bron: StatLine, Bodemgebruik in Nederland vanaf 1996