Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2012

© Hollandse Hoogte / Alphons Hustinx
Om analyse van het bodemgebruik van een langere tijd mogelijk te maken, is de mutatiereeks bodemgebruik 1996–2012 gepubliceerd. Deze reeks bevat de gecorrigeerde digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland voor de jaren 1996, 2000, 2003, 2006, 2008, 2010 en 2012.

De reeds eerder gepubliceerde Bestanden Bodemgebruik van de afzonderlijke verslagjaren worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Vergelijking van de afzonderlijke verslagjaren met elkaar is daardoor niet eenvoudig. Deze mutatiereeks voorziet hier wel in.

Voor standcijfers van het bodemgebruik in de verschillende jaren blijven we verwijzen naar de reeds gepubliceerde cijfers van het Bodemgebruik in StatLine en de losse Bestanden Bodemgebruik.

De Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2012 (shapefile) kunt u opvragen bij het CBS (zie contactinformatie).

Voor alle digitale geometrie geldt dat publicatie van de kaart is toegestaan, mits het CBS en het Kadaster als bronnen worden vermeld.

Meer kaarten en geografische data

Het CBS publiceert meer informatie op kaarten of als digitale geometrie, zoals buurtcijfers op Google Earth. Ook maakt het CBS Wijk- en buurtkaarten en kaarten met andere regionale indelingen en kaarten met bevolkingskernen of vierkanten van 500 of 100 meter. Deze publicaties zijn te vinden op de pagina Geografische data van het dossier Nederland regionaal.