Ook in het Groene Hart breidt de bebouwing uit

Het Groene Hart is een groot, open veenweidegebied midden in de Randstad, dat is aangewezen als nationaal landschap. In het Groene Hart zijn landbouw, natuur en recreatie de belangrijkste functies. Door de ligging en de aanwezigheid van steden als Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden staan deze functies onder druk. In het gebied is tussen 1996 en 2010 ruim 8,5 duizend ha van het bodemgebruik gewijzigd. De bebouwing is met ruim 14 procent toegenomen, meestal ten koste van agrarisch terrein. Dat is maar iets minder dan landelijk.

Bouwen in een nationaal landschap

Van alle grond in het Groene Hart is bijna driekwart agrarisch gebied, dat is meer dan in Nederland (66 procent). Het open en natte karakter van het gebied blijkt uit het lage aandeel bos (3 procent) en het hoge aandeel binnenwater (8 procent). Het plassengebied van zowel Zuid- als Noord-Holland en Utrecht valt binnen het Groene Hart.

Bodemgebruik in Groene Hart en in Nederland, 2010

groene-hart-g1

Toename bebouwing in het Groene Hart

De bestemming van de grond en het karakter van het landschap zijn tussen 1996 en 2010 sterk veranderd. Netto is er bijna 1,7 duizend ha aan bebouwing bijgekomen, vooral woonterrein, bedrijfsterrein en nieuw bouwterrein. Dat is een toename van 14 procent in 14 jaar (1,0 procent per jaar), bijna net zoveel als in heel Nederland (1,1 procent per jaar). Er is vooral een toename van nieuw bouwterrein, al kan dit uiteindelijk tot een groene bestemming leiden. Verder is er ruim 500 ha bos bijgekomen en ruim 400 ha water. Deze wijzigingen gaan vooral ten koste van voormalig landbouwgebied (3,6 duizend ha).

Veranderingen bodemgebruik in het Groene Hart, 1996-2010

groene-hart-g2

Meeste wijzigingen in noordelijk deel Groene Hart

Het noordelijk deel van het Groene Hart heeft de meeste bebouwing en bouwterrein erbij gekregen. In de gemeenten Stichtse Vecht en de Ronde Venen is dat bijvoorbeeld gebeurd door de verbreding van de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Langs de Oude Rijn is er voornamelijk nieuwe bebouwing, maar ook de aanleg van rijksweg N11 heeft in deze periode plaatsgevonden. De toename van het groen in de gemeente Nieuwkoop komt onder andere door de aanleg van een 80 hectare groot nieuw golfterrein.

Verandering Groene Hart, 1996-2010

groene hart g4

Hans Visser en Chantal Melser

Bron:
- Bestand Bodemgebruik:

- Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2008