Nationale Landschappen beslaan één vijfde van Nederland

Nederland telt 20 Nationale Landschappen. De totale oppervlakte is bijna 900 duizend hectare. Dat is ruim 20 procent van het Nederlands grondgebied. Ongeveer twee derde van het bodemgebruik binnen deze landschappen is agrarisch terrein. In Nederland is dat bijna 55 procent.

Aandeel agrarisch terrein in Nationale Landschappen

Aandeel agrarisch terrein in Nationale Landschappen

Groene Hart grootste Nationale Landschap

Het grootste Nationale Landschap is het Groene Hart met ruim 20 procent van de totale oppervlakte van de Nationale Landschappen. Het kleinste is Middag-Humsterland (0,6 procent) dat ten noordwesten van de stad Groningen ligt. Met 95 procent agrarisch terrein is dit ook het meest agrarische Nationale Landschap.

De Veluwe heeft het meeste bos (44 procent) en de IJsseldelta heeft het meest nat natuurlijk terrein (4 procent). Het meest waterrijke Nationale Landschap is de Stelling van Amsterdam met bijna 37 procent water (o.a. de ring rond Pampus). Verblijfsrecreatie komt nauwelijks voor. Zuidwest-Zeeland heeft het hoogste aandeel (1,5 procent) verblijfsrecreatie en Zuid-Limburg is goed voor het hoogste aandeel woonterrein (ruim 7 procent).

 Nationale Landschappen

 Nationale Landschappen

Bovengemiddeld toename bebouwing

In zeven Nationale Landschappen is er in de periode 2006-2008 meer bijgebouwd dan gemiddeld in de rest vanNederland (bijna 1,9 procent). De drie gebieden waar het meest is bijgebouwd zijn IJsseldelta (4,9 procent), Arkemheen-Eemland (4,8 procent) en Zuidwest Friesland (4,1 procent). Daarentegen is in de Stelling van Amsterdam, Graafschap en Middag-Humsterland de bebouwing licht afgenomen. De toename in de IJsseldelta is vooral het gevolg van de uitbreiding van bedrijventerrein in Genemuiden en van woonterrein in Kampen.

Hans Visser

Bron: Nationale Landschappen, ontwikkeling bebouwd- en agrarisch terrein 2006-2008