400 duizend inwoners IJsselmeerpolders

Luchtfoto van Almere Poort kijkend richting Cascadepark en Homeruskwartier
© ANP
Honderd jaar nadat besloten werd de Zuiderzee in te dijken en een deel daarvan in te polderen bieden de IJsselmeerpolders een woonplaats aan 404 duizend inwoners (2018). Dat is 2,3 procent van de Nederlandse bevolking. Bijna 70 procent hiervan woont in Almere en Lelystad. Dat meldt het CBS.

Op 21 maart 1918 ging de Tweede Kamer akkoord met een wetsvoorstel dat de inpoldering van grote delen van de Zuiderzee beoogde. De werkzaamheden werden in 1920 gestart. Als eerste kwam in 1930 de Wieringermeer gereed. De drooglegging van de Noordoostpolder werd in de Tweede Wereldoorlog afgerond en de Flevopolder in 1968. Plannen om andere delen van de Zuiderzee in te polderen werden afgeblazen.

De gezamenlijke landoppervlakte bedraagt nu 1 600 vierkante kilometer, bijna 5 procent van dat van Nederland. Daarvan ligt 59 procent in de Flevopolder, 29 procent in de Noordoostpolder en 12 procent in de Wieringermeer.

Landoppervlakte IJsselmeerpolders
 Wieringermeer (km2)Noordoostpolder (km2)Flevopolder (km2)
1918
1930194,78
1947194,78473,36
1960192,24468,07537,84
1971200,58471,77982,92
1996205,93464,56954,35
2017206,01460,05940,98

Ruim 400 duizend inwoners

Het duurde enige tijd voordat het land in gebruik werd genomen en het aantal bewoners in de polders toenam. Met name de stedelijke ontwikkeling van Lelystad en Almere was van invloed op de bevolkingsgroei. Op 1 januari 2018 bood de Flevopolder plaats aan 345 duizend inwoners, de Noordoostpolder aan 47 duizend en de Wieringermeer (inmiddels onderdeel van de gemeente Hollands Kroon) aan 12,5 duizend.

Bevolking IJsselmeerpolders
 Wieringermeer (x duizend)Noordoostpolder (x duizend)Flevopolder (x duizend)
1918
1930
19473,7112,023
19608,46728,5450,863
19719,59532,01517,62
198811,6337,795143,713
200012,25743,122258,365
2018*12,49546,612344,534
* Bevolking Wieringermeer van 1-1-2017

Meer landbouwgrond dan in rest van Nederland

De polders waren oorspronkelijk vooral bedoeld voor nieuwe landbouwgrond. Op het hoogtepunt, in het begin van de jaren negentig, werd ruim driekwart van de bodem in de polders gebruikt voor landbouwdoeleinden. In 2012 was dat teruggelopen tot 73 procent, 6 procent meer dan in Nederland. De ruimte werd ingenomen door woningen en bedrijfspanden (bebouwd terrein) en natuur- en recreatiegebied.

Bodemgebruik IJsselmeerpolders
 Open natuurlijk terrein (km2)Overig (km2)Agrarisch (km2)Bos (km2)
1996471561224180
2012572001158180