Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:bijzondere beloningen
17 resultaten voor keyword:bijzondere beloningen

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Banen, arbeidsduur en loon uitgesplitst naar economische activiteit en kenmerken van baan, werknemer en bedrijf.

Cijfers

Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021

In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020.

Artikelen

14 procent hogere prestatiebeloningen in 2013

In 2013 was er ruim 13 miljard euro beschikbaar voor prestatiebeloningen, 1,4 miljard euro meer dan in 2012. De gemiddelde prestatiebeloning per arbeidsjaar nam met 14 procent toe tot 2 260 euro.

Artikelen

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur;(2000=100),1972-2014

Cao-lonen, contractuele loonkosten per maand en per uur en contractuele arbeidsduur; indexcijfers (2000=100) naar cao-sector en SBI'93.

Cijfers

In 145 duizend banen wordt een ton of meer verdiend

In 2011 verdiende een werknemer per baan een gemiddeld jaarloon van 31 duizend euro. Voor 145 duizend werknemersbanen in Nederland gaf het loonstrookje van 2011 een salaris aan van 100 duizend euro...

Artikelen

Hoogste bijzondere beloningen in delfstoffenwinning en financiële dienstverlening

In 2010 was de delfstoffenwinning de bedrijfstak met de hoogste bijzondere beloningen.

Artikelen

Recessie van invloed op bijzondere beloningen in 2009

In 2009 was het gemiddelde jaarloon van werknemers 2,5 procent hoger dan in 2008.

Artikelen

Cao-lonen 2009, de definitieve gegevens

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 26

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid.

Artikelen

Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3 procent

De cao-lonen zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is fors hoger dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg.

Artikelen

Cao-lonen 2006, de definitieve gegevens

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2007

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Negatieve incidentele loonontwikkeling in 2004

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen