Zoekresultaten

49 resultaten voor keyword:bedrijvendynamiek
49 resultaten voor keyword:bedrijvendynamiek

Pagina 1 van 2

Top van buurten naar diversiteit van de detailhandel, onderverdeeld in food en non-food sector, 1996, 2004, 2008 en 2012

Overzicht van de winkelcentra naar de diversiteit van de detailhandel. Voor een groot aantal winkelcentra in Nederland is aangegeven hoeveel verschillende winkelsoorten er zijn.

Cijfers
Artikelen

Winkelcentra steeds minder divers

Het aantal verschillende soorten winkels dat in een winkelcentrum te vinden is, neemt af.

Artikelen
Artikelen

Gevarieerder winkelaanbod in veel winkelcentra

In 2012 hadden de vijftien winkelcentra met het meest gevarieerde winkelaanbod gemiddeld 63,3 winkelsoorten. Dit waren er 1,5 winkelsoorten meer dan in 2008. In 2004 waren dit nog 64,8 soorten.

Artikelen

Financieringsmonitor 2021

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Aantal faillissementen daalt aanzienlijk

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is aanzienlijk gedaald in maart 2016

Artikelen

Handel in diensten met het buitenland groeit sterk

De Nederlandse handel in diensten met het buitenland is tussen 2014 en 2015 fors toegenomen.

Artikelen

Aantal Vestigingen per gemeente 2017

Gemeentenaam: Gemeenten zoals die op 1 januari 2017 bestonden

Cijfers

Vacatures stroomcijfers, kwartaalcijfers

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures.

Cijfers

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2017

Een overzicht van arbeidsmarkttransities een analyse van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Publicaties

Vacatures stroomcijfers

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Cijfers

Vacatures stroomcijfers, kwartaalcijfers

Tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Cijfers

Bedrijfsbeëindigingen Oost-Gelderland, 2018-2021

Opgeheven bedrijfsvestigingen in Oost-Gelderland, naar gemeente, grootteklasse en bedrijfstak, 2018 t/m 2021.

Cijfers

Kwalitatief onderzoek bij analyse witte vlekken

Kwalitatief onderzoek naar pensioenregelingen bij werkgevers zonder verplichtstelling

Cijfers

Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures en

Cijfers

Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd

Aanvulling op de StatLinetabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande vacatures

Cijfers

Aantal Vestigingen per gemeente 2016

Gemeentenaam: Gemeenten zoals die op 1 januari 2016 bestonden

Cijfers

Bedrijvendynamiek van internationale en Nederlandse bedrijven

Bijdrage over de bedrijvendynamiek van Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Voor de periode 2007-2010 zijn de geboortes en sterftes in kaart gebracht. Ook is er gekeken naar de verschillen in...

Artikelen

Bedrijvendynamiek tijdens de financiële crisis

Dit is een bijdrage over de dynamiek in omzet, internationale handel en werkzame personen bij commerciële bedrijven in de crisisperiode van 2007 tot 2011. Om meer inzicht in deze dynamiek te krijgen,...

Artikelen

Meeste landbouwvestigingen in Westland

Westland, Den Haag en Noordoostpolder tekenen voor de meeste vestigingen in de landbouw.

Artikelen

Meer ‘kleine’ mkb-bedrijven

In de business economy waren er aan het begin van het derde kwartaal 1,16 miljoen mkb-bedrijven actief, bijna 335 duizend meer dan tien jaar geleden.

Artikelen

163 duizend nieuwe bedrijven opgericht in 2015

Bijna 163 duizend bedrijven openden in 2015 voor het eerst hun deuren, terwijl bijna 100 duizend bedrijven definitief de werkzaamheden staakten.

Artikelen

Minder bedrijven te boek als landbouwbedrijf

Nieuwe informatie biedt mogelijkheid bedrijven met landbouwactiviteiten en landbouwbedrijven te scheiden.

Artikelen

Incidenteel exporteren: ongebruikelijke gewoonte of gewoon gebruikelijk?

Onderzoek naar incidentele exporteurs en hun ontwikkeling.

Artikelen