CBS lanceert dashboard bedrijven voor ondernemers

/ Auteur: Masja de Ree
Winkelstraat in Almere
© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
Hoeveel vestigingen van bedrijven binnen mijn branche zijn er in deze regio? Hoeveel investeringen doen zij en waar zit de meeste groei? Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in het dashboard bedrijven dat het CBS op 12 mei 2021 lanceert. Het voldoet daarmee aan de vraag van ondernemers voor toegankelijke informatie.

Gedetailleerde informatie over eigen bedrijfstak

Jaarlijks vraagt het CBS bedrijven vragenlijsten in te vullen om statistieken te maken. Die statistieken zijn ook bruikbaar voor de bedrijven zelf. Daarom lanceert het CBS het dashboard bedrijven. Daarop vinden bedrijven gedetailleerde informatie over hun eigen bedrijfstak en kunnen ze hun positie bepalen ten opzichte van de rest van de branche. Leanne Houben, coördinator administratieve lastenreductie bij het CBS: ‘Alle statistieken van het CBS zijn terug te vinden in onze database StatLine, maar we zien dat bedrijven moeite hebben om de juiste informatie te vinden. We zijn heel blij dat dit nieuwe dashboard onze cijfers op een toegankelijke manier beschikbaar maakt voor het bedrijfsleven.’ Mart Landman, datavisualisatie developer bij het CBS, laat zien hoe het dashboard werkt. ‘Je selecteert als bedrijf eerst je bedrijfstak en dan krijg je per onderwerp grafieken met uitleg te zien. Alle cijfers zijn op een duidelijke manier in beeld gebracht, waarbij het voor bedrijven gemakkelijk is de juiste selectie te maken.’

Visualisatie dashboard bedrijven

Informatie toegankelijk maken

Het CBS heeft de wettelijke taak om statistische informatie te leveren. Voor het produceren van die informatie zijn ook gegevens van bedrijven nodig. Houben: ‘We werken zo efficiënt mogelijk. Eerst gaat het CBS na welke data tijdig beschikbaar zijn bij andere overheidsinstanties en of deze data herbruikbaar zijn. Indien dat niet het geval is, onderzoeken we of we andere (big) data bronnen via innovatieve technieken op een veilige manier kunnen gebruiken. Die optie wordt steeds kansrijker, want er zijn steeds meer databronnen beschikbaar. Pas als er geen alternatieven zijn, vraagt het CBS de gegevens bij bedrijven uit.’ Bedrijven zijn verplicht om aan het CBS te rapporteren. Houben: ‘Daar stellen we graag iets tegenover. We hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat bedrijven vaak niet weten welke interessante data wij voor hen hebben, terwijl ze aangeven hier wel behoefte aan te hebben. Met het dashboard maken we die informatie toegankelijk.’

Reacties van bedrijven zijn welkom

Toen de behoefte van de bedrijven duidelijk werd, zijn eerst de onderwerpen bepaald die in het dashboard moesten komen. ‘We maken als CBS steeds meer dashboards’, zegt Landman. ‘Na de eerste versie doen we vervolgens een gebruikersonderzoek. Dan volgt een uitbreiding op basis van de behoeften. Het draait immers om onze gebruikers! We hopen op veel reacties van bedrijven en zullen op basis daarvan het dashboard verder aanpassen. Het is de bedoeling dat het dashboard bedrijven uiteindelijk ook terugkomt in het bedrijvenportaal dat het CBS wil gaan ontwikkelen. Zo zien ondernemers direct bij het invullen van de enquêtes wat het oplevert.’

Meer draagvlak

Jan Meerman, directeur van INretail en voorzitter van de Berichtgeversraad van het CBS, is blij dat het CBS nadenkt over de vraag hoe het zijn informatie beter toegankelijk kan maken voor ondernemers. ‘Met dit dashboard maakt het CBS een enorme stap voor draagvlak onder bedrijven. Als je jarenlang gegevens invult en je ziet niet terug wat daar precies mee gebeurt, kan dat sceptisch maken. Een dashboard waarmee je per branche informatie kunt terugvinden is fantastisch. Dan gaan bedrijven het invullen van de CBS-enquêtes ook serieuzer nemen.’

Samen met bedrijven

De Berichtgeversraad is het officiële adviesorgaan voor het CBS waarin zowel ondernemers als brancheorganisaties zijn vertegenwoordigd. Vier keer per jaar is er een overleg. Meerman: ‘Het valt me op dat het CBS 100 procent openstaat voor suggesties van bedrijven. Dankzij mijn deelname aan de Berichtgeversraad zie ik duidelijker dat het CBS informatie heeft waar ook wij als bedrijven iets mee kunnen. Ik zie ook dat het CBS luistert naar berichtgevers (bedrijven die data aanleveren aan het CBS, red.) en actief zoekt naar manieren om het invullen van de enquêtes gemakkelijker te maken en de communicatie rondom het invullen van enquêtes te verbeteren. Samen zetten we flinke stappen vooruit.’

Brede aanpak
Houben benadrukt dat het dashboard bedrijven onderdeel is van een bredere aanpak om het voor bedrijven gemakkelijker te maken om CBS-informatie te vinden die voor hen van nut is. ‘We kunnen de verplichting om vragenlijsten in te vullen niet wegnemen, maar we proberen het bedrijven wel zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarbij zijn we erg blij met de inbreng van de Berichtgeversraad.’