Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Oprichtingen van vestigingen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022* 242.495
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2022* 242.415
A-U Alle economische activiteiten Buitenland 2022* .
A-U Alle economische activiteiten Nederland; niet in te delen 2022* 80
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2022* 17.300
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2022* 43.635
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2022* 138.480
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2022* 43.000
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (LD) 2022* .
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (LD) 2022* 80
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2022* 6.165
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2022* 6.635
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2022* 4.500
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2022* 12.085
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2022* 6.810
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2022* 24.735
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2022* 21.030
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2022* 53.130
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2022* 60.345
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2022* 3.980
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2022* 32.135
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2022* 10.865
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (PV) 2022* .
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (PV) 2022* 80
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2022* 1.015
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 340
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2022* 4.810
A-U Alle economische activiteiten Noord-Friesland (CR) 2022* 3.485
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 1.390
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 1.765
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2022* 1.735
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 1.465
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 1.300
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2022* 4.010
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 1.785
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2022* 6.290
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2022* 8.190
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2022* 3.745
A-U Alle economische activiteiten Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 9.795
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 3.005
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2022* 21.030
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 4.255
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 3.100
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2022* 2.495
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 3.910
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2022* 2.840
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2022* 32.240
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 4.290
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 5.240
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 18.160
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2022* 3.390
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 4.100
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2022* 24.745
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 4.710
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 940
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2022* 3.040
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2022* 7.765
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 6.225
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 8.380
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 9.760
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2022* 2.885
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2022* 2.480
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2022* 5.500
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2022* 6.810
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (CR) 2022* .
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (CR) 2022* 80
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022* 3.515
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2022* 3.515
A Landbouw, bosbouw en visserij Buitenland 2022* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland; niet in te delen 2022* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2022* 485
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2022* 730
A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2022* 1.720
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2022* 575
A Landbouw, bosbouw en visserij Buitenland (LD) 2022* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Niet in te delen (LD) 2022* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Groningen (PV) 2022* 140
A Landbouw, bosbouw en visserij Fryslân (PV) 2022* 230
A Landbouw, bosbouw en visserij Drenthe (PV) 2022* 115
A Landbouw, bosbouw en visserij Overijssel (PV) 2022* 230
A Landbouw, bosbouw en visserij Flevoland (PV) 2022* 120
A Landbouw, bosbouw en visserij Gelderland (PV) 2022* 380
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2022* 130
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Holland (PV) 2022* 240
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Holland (PV) 2022* 1.245
A Landbouw, bosbouw en visserij Zeeland (PV) 2022* 105
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Brabant (PV) 2022* 430
A Landbouw, bosbouw en visserij Limburg (PV) 2022* 150
A Landbouw, bosbouw en visserij Buitenland (PV) 2022* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Niet in te delen (PV) 2022* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Groningen (CR) 2022* 45
A Landbouw, bosbouw en visserij Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 20
A Landbouw, bosbouw en visserij Overig Groningen (CR) 2022* 75
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Friesland (CR) 2022* 105
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 65
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 60
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Drenthe (CR) 2022* 40
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 45
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 30
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Overijssel (CR) 2022* 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van vestigingen van bedrijven. Bedrijven die voor het eerst actief worden kunnen meerdere locaties hebben waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoegd. Al deze geopende bedrijfsvestigingen worden hier afzonderlijk geteld.

De gegevens zijn beschikbaar naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens zijn daarnaast beschikbaar naar regio gebaseerd op de regionale indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 juli 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de cijfers over 2021 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig. De cijfers over 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen doorgaans 3 maanden na afloop van het verslag jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Oprichtingen van vestigingen
Een oprichting van een vestiging betreft alle vestigingen die behoren bij de oprichting van een nieuw bedrijf. Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf. Dit betekent dat informatie beschikbaar is over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf nieuw is. De voortzetting van één of meer bestaande bedrijven is geen oprichting.

Niet als oprichting worden beschouwd:
- ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing met behoud van afzetmarkt;
- reactivering.

Wel is er sprake van een oprichting als:
- het productieproces (de activiteit) ingrijpend wordt gewijzigd;
- een verhuizing plaatsvindt met opbouw van een nieuwe afzetmarkt.