Relatief veel bedrijfsvestigingen opgeheven in de Randstad

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
In de Randstad zijn in 2020 relatief veel vestigingen van bedrijven opgeheven. In de regio’s Haarlem en Groot-Amsterdam ging het om ruim 6,5 procent van alle bedrijfsvestigingen. In 2020 was zowel het aantal opheffingen als oprichtingen van bedrijfsvestigingen het hoogst sinds het begin van de meetmethode in 2007. In verreweg de meeste gevallen gaat het om bedrijven met 1 werkzame persoon en 1 vestiging. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In Nederland zijn in 2020 zijn ruim 129 duizend vestigingen van bedrijven opgeheven. Dat aantal vestigingen was bijna 27 duizend (26 procent) hoger dan in 2019. Van deze opgeheven vestigingen hoorde 94 procent tot de kleine bedrijven met 1 vestiging, 87 procent was onderdeel van een bedrijf met slechts 1 werkzame persoon.

Het aantal oprichtingen van bedrijfsvestigingen nam veel minder sterk toe (1,5 procent), maar was met bijna 179 duizend nog wel aanzienlijk hoger dan het aantal opheffingen.

Oprichtingen en opheffingen van bedrijfsvestigingen
JaarOprichtingen (x 1 000)Opheffingen (x 1 000)
2007164,780,9
2008151,590,1
2009157,2105,4
2010135,192,4
2011144,499,8
2012135,5116,4
2013135,1106,1
2014138,088,3
2015138,087,2
2016141,9101,6
2017143,181,4
2018155,895,6
2019175,3102,5
2020177,8129,3

Veel opheffingen in grote steden

Afgezet tegen het totaal aantal bedrijfsvestigingen zijn de meeste opheffingen in en rondom de steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem/Nijmegen. In de grote steden zijn veel bedrijven actief in bedrijfstakken waar relatief veel opheffingen en oprichtingen plaatsvinden, zoals de zakelijke dienstverlening. Andere regio’s met relatief veel opheffingen zijn Zuid-Limburg en Flevoland.

In de regio’s Zuid-Limburg, Utrecht, Rotterdam en Arnhem/Nijmegen zijn relatief gezien de meeste opheffingen in de branche informatie en communicatie. Het gaat om bijvoorbeeld websitebouwers en bedrijven in webhosting. In Flevoland zijn relatief de meeste opheffingen in de handel en horeca.

Van de bijna 8 duizend vestigingen in de bedrijfstak post en koeriers is in 2020 bijna 1 op de 7 vestigingen opgeheven. De meeste vestigingen in deze bedrijfstak werden opgeheven in de regio’s Groot-Amsterdam, Utrecht en Groot-Rijnmond. Dit is overigens een bedrijfstak met een hoge dynamiek, er zijn zowel veel oprichtingen als opheffingen.

In de horeca was het aantal opgeheven vestigingen in 2020 met 5 duizend hoger dan ooit. Het gemiddelde over de periode 2007–2019 was 4 duizend. De meeste vestigingen werden opgeheven in Amsterdam (800) gevolgd door Groot-Rijnmond (445). In de Zaanstreek werd meer dan 1 op de 9 horecavestigingen opgeheven.

Opheffingen als percentage van totaal aantal bedrijfsvestigingen, 2020
COROPOpheffingen vestigingen (%)
Oost-Groningen4,8
Delfzijl en omgeving4,7
Overig Groningen5,4
Noord-Friesland4,9
Zuidwest-Friesland4,5
Zuidoost-Friesland4,8
Noord-Drenthe5,2
Zuidoost-Drenthe5,1
Zuidwest-Drenthe4,6
Noord-Overijssel4,7
Zuidwest-Overijssel5,3
Twente5,2
Veluwe4,9
Achterhoek4,4
Arnhem/Nijmegen6,2
Zuidwest-Gelderland4,5
Utrecht6,0
Kop van Noord-Holland4,2
Alkmaar en omgeving5,4
IJmond5,5
Agglomeratie Haarlem6,6
Zaanstreek5,9
Groot-Amsterdam6,6
Het Gooi en Vechtstreek6,2
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek5,6
Agglomeratie 's-Gravenhage5,9
Delft en Westland4,7
Oost-Zuid-Holland4,9
Groot-Rijnmond6,3
Zuidoost-Zuid-Holland5,3
Zeeuwsch-Vlaanderen4,6
Overig Zeeland4,6
West-Noord-Brabant5,8
Midden-Noord-Brabant5,5
Noordoost-Noord-Brabant4,8
Zuidoost-Noord-Brabant5,4
Noord-Limburg5,1
Midden-Limburg5,3
Zuid-Limburg6,2
Flevoland6,2

Veel meer opheffingen in regio’s Utrecht, Noard-Fryslân en Delfzijl

Regionaal zijn grote verschillen in de ontwikkeling van het aantal opheffingen ten opzichte van 2019. In Delfzijl en omgeving is de toename 50 procent, in de regio rond Utrecht en in Noard-Fryslân ligt de toename net boven 30 procent. In Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe is de toename het kleinst (15 procent). In geen enkele regio is het aantal opgeheven vestigingen gedaald.

In 39 van de 40 regio’s is de zakelijke dienstverlening verantwoordelijk voor de grootste toename van het aantal opheffingen, waarbij de managementadviesbureaus met 4,5 duizend opheffingen meer dan in 2019 de grootste bijdrage hebben. In Delfzijl en omgeving is de toename van het aantal opheffingen het grootst in de handel, het vervoer en de horeca.

Toename opheffingen vestigingen van bedrijven, 2020 t.o.v. 2019
COROPOpheffingen (%)
Oost-Groningen15,7
Delfzijl en omgeving50,0
Overig Groningen26,5
Noord-Friesland31,0
Zuidwest-Friesland24,8
Zuidoost-Friesland25,4
Noord-Drenthe24,4
Zuidoost-Drenthe15,5
Zuidwest-Drenthe24,4
Noord-Overijssel27,4
Zuidwest-Overijssel20,4
Twente21,7
Veluwe29,5
Achterhoek24,8
Arnhem/Nijmegen26,7
Zuidwest-Gelderland20,9
Utrecht32,1
Kop van Noord-Holland22,1
Alkmaar en omgeving22,6
IJmond25,1
Agglomeratie Haarlem28,9
Zaanstreek32,0
Groot-Amsterdam27,4
Het Gooi en Vechtstreek33,4
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek34,9
Agglomeratie 's-Gravenhage25,0
Delft en Westland28,2
Oost-Zuid-Holland32,1
Groot-Rijnmond28,1
Zuidoost-Zuid-Holland27,7
Zeeuwsch-Vlaanderen20,2
Overig Zeeland17,3
West-Noord-Brabant25,9
Midden-Noord-Brabant19,6
Noordoost-Noord-Brabant25,6
Zuidoost-Noord-Brabant23,6
Noord-Limburg28,7
Midden-Limburg24,5
Zuid-Limburg18,7
Flevoland24,1

Veel oprichtingen in regio Den Haag

Het aantal nieuw opgerichte bedrijfsvestigingen is net als het aantal opheffingen relatief hoog in de Randstad. In de agglomeratie Den Haag zijn relatief de meeste bedrijfsvestigingen opgericht, in Twente en in Súdwest-Fryslân de minste. In bijna alle regio’s zijn de meeste oprichtingen in de zakelijke dienstverlening of in de handel, het vervoer en de horeca. Alleen in Delfzijl en omgeving zijn in de bouwnijverheid de meeste vestigingen opgericht.

In 2020 zijn 23 duizend webwinkels opgericht, waarvan 6,5 duizend in de regio’s Groot-Amsterdam, Utrecht en Groot-Rijnmond. Ook bij de post en koeriers werden veel vestigingen opgericht, in totaal 1 850. Net als bij de opheffingen in deze branche lag het zwaartepunt in de regio’s Groot-Amsterdam, Utrecht en Groot-Rijnmond, samen goed voor een kwart van alle oprichtingen in Nederland.

De regio Groot-Amsterdam heeft een grote bijdrage in de dynamiek in de taxibranche. Veertig procent van alle opgeheven vestigingen en iets meer dan een derde van alle oprichtingen in Nederland is geconcentreerd rondom de hoofdstad.

Oprichtingen als percentage van totaal aantal bedrijfsvestigingen, 2020
gebiedOprichtingen (%)
Oost-Groningen8,7
Delfzijl en omgeving8,9
Overig Groningen10,6
Noord-Friesland9,1
Zuidwest-Friesland7,2
Zuidoost-Friesland8
Noord-Drenthe8,1
Zuidoost-Drenthe8,2
Zuidwest-Drenthe8
Noord-Overijssel8,8
Zuidwest-Overijssel9,5
Twente9
Veluwe8,9
Achterhoek7,7
Arnhem/Nijmegen10,2
Zuidwest-Gelderland8,3
Utrecht10
Kop van Noord-Holland8,9
Alkmaar en omgeving10,8
IJmond10,5
Agglomeratie Haarlem10,3
Zaanstreek11,8
Groot-Amsterdam12,1
Het Gooi en Vechtstreek9,3
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek10
Agglomeratie 's-Gravenhage13,5
Delft en Westland10,4
Oost-Zuid-Holland9,2
Groot-Rijnmond12,7
Zuidoost-Zuid-Holland10,4
Zeeuwsch-Vlaanderen8,5
Overig Zeeland8,9
West-Noord-Brabant10
Midden-Noord-Brabant10,3
Noordoost-Noord-Brabant9,3
Zuidoost-Noord-Brabant10
Noord-Limburg9,3
Midden-Limburg9,1
Zuid-Limburg9,7
Flevoland11,9