Ruim 13 duizend bedrijven opgeheven die coronasteunmaatregelen gebruikten

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Tussen april 2020 en eind maart 2021 werden ruim 13 duizend bedrijven opgeheven die gebruikmaakten van ten minste één steunmaatregel van de overheid in verband met corona. Van alle opgeheven bedrijven gebruikte 10 procent een steunmaatregel. Bij bedrijven die (deels) failliet gingen was dat ruim 53 procent. Faillissementen vormen maar een klein deel van de bedrijfsopheffingen en het aantal faillissementen is historisch laag. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.
Van de ruim 586 duizend bedrijven die tussen april 2020 en maart 2021 gebruikmaakten van coronasteun werd ruim 2 procent opgeheven. Voor bedrijven zonder steun lag dit percentage op 9.

3 procent van bedrijven met belastinguitstel opgeheven

Van de grotere steunmaatregelen werd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) het meest gebruikt. Deze regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers van wie het inkomen door de coronacrisis daalde tot onder het sociaal minimum. Van de ruim 300 duizend bedrijven van ondernemers die de Tozo-regeling gebruikten, zijn er 2,8 duizend (1 procent) opgeheven.

Van bedrijven die gebruikmaakten van de mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling werd 3 procent opgeheven. Dit zijn bijna 7 duizend bedrijven, ruim de helft van de opgeheven bedrijven die een of meer steunmaatregelen gebruikten. Van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maakten nog geen 100 duizend bedrijven gebruik. In deze groep zijn 1,2 duizend bedrijven opgeheven.

Bedrijven per steunmaatregel, 2e kwartaal 2020-1e kwartaal 2021
 Aantal niet opgeheven bedrijven (x 1 000)Aantal opgeheven bedrijven (x 1 000)
Totaal566,913,4
Tozo298,82,8
Belastinguitstel223,46,9
TOGS187,85
NOW129,31,9
TVL88,11,2

Binnen horeca meeste opheffingen, zowel met als zonder steun

Van de gesteunde bedrijven waren in de horeca tussen april 2020 en maart 2021 relatief de meeste opheffingen, ruim 3 procent. De horeca is ook de bedrijfstak waar het hoogste percentage bedrijven steunmaatregelen gebruikte, 73 procent. In de horeca zijn relatief gezien ook de meeste opheffingen van bedrijven zonder steun, bijna 17 procent.
Binnen de landbouw, bosbouw en visserij is het aandeel opgeheven bedrijven met steun met 1 procent het kleinst. Ongeveer 18 procent van de opgeheven bedrijven die steun ontvingen was een bedrijf in de handelssector.

Aandeel opgeheven bedrijven, 2e kwartaal 2020-1e kwartaal 2021
BedrijfstakOpgeheven, geen steun (%)Opgeheven, steun (%)
Totaal9,12,3
Horeca16,73,4
Handel12,52,6
Vervoer en opslag11,73,1
Verhuur en overige zakelijke diensten11,52,9
Informatie en communicatie11,12,1
Overige dienstverlening10,51,8
Specialistische zakelijke diensten10,52,1
Cultuur, sport en recreatie9,71,9
Onderwijs8,61,8
Industrie7,51,7
Verhuur en handel van onroerend goed6,62,5
Gezondheids- en welzijnszorg6,11,7
Bouwnijverheid6,01,8
Landbouw, bosbouw en visserij3,01,0

Uitgestelde belastingbetaling ook meest voorkomend bij faillissement

Bijna 2,2 duizend bedrijven kregen in de periode april 2020 tot en met maart 2021 te maken met een faillissement van een of meer juridische onderdelen. Van deze bedrijven gebruikten bijna 1,2 duizend ten minste een steunmaatregel vanwege corona. Ruim de helft van deze 1,2 duizend bedrijven ging volledig failliet, de rest ging deels failliet en werd niet opgeheven. Bijna driekwart van de (deels) gefailleerde, gesteunde bedrijven maakte op een zeker moment gebruik van uitstel van belastingbetaling. Het is niet bekend in hoeverre de betaling op het moment van faillissement al was voldaan.

Bijna 60 procent van de (deels) gefailleerde bedrijven met steun maakte gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een verzameling regelingen die erop is gericht om bedrijven met omzetverlies op het gebied van loonkosten tegemoet te komen.

In het tweede kwartaal van 2020 hebben bijna 195 duizend bedrijven de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ontvangen, een eenmalige tegemoetkoming van 4 duizend euro. Van 482 bedrijven die TOGS ontvingen gingen een of meerdere juridische onderdelen failliet. Bij ongeveer een derde gebeurde dit al in het tweede kwartaal van 2020. Bijna de helft ging voor het einde van het jaar (deels) failliet en het overige gedeelte in het eerste kwartaal van 2021.

Gebruik steunmaatregelen door (deels) gefailleerde bedrijven, 2e kwartaal 2020-1e kwartaal 2021
SteunmaatregelBedrijven (%)
Belastinguitstel72,7
NOW59,3
TOGS41,3
TVL18,7
Tozo4,2

Kwart van gesteunde bedrijven die (deels) failliet gingen in de handel

Bijna een kwart van de gesteunde bedrijven die (deels) failliet gingen was een bedrijf binnen de handel. Dit komt voor een deel doordat de handel een sector is die relatief veel bedrijven telt (13 procent van alle bedrijven), en ook meer faillissementen. Ongeveer 1 op de 7 gesteunde bedrijven die (deels) failliet gingen was een horecabedrijf. Het aantal faillissementen daalde sinds het begin van de coronacrisis, maar het aantal faillissementen binnen de horeca was vooral in het tweede kwartaal van 2020 opvallend hoog.

Verdeling (deels) gefailleerde bedrijven met steun, 2e kwartaal 2020-1e kwartaal 2021
Bedrijfstak Aandeel van de faillissementen (%)
Groot- en detailhandel23,1
Horeca14,7
Bouwnijverheid11,0
Verhuur roerende goederen,
zakelijke dienstverlening
10,6
Industrie9,0
Specialistische zakelijke diensten8,1
Vervoer en opslag6,1
Gezondheids- en welzijnzorg3,2
Overige dienstverlening3,1
Informatie en communicatie3,0
Cultuur, sport en recreatie2,8
Onderwijs1,5
Verhuur en handel onroerend goed1,5
Financiële dienstverlening1,3
Landbouw 0,7
Overige bedrijfstakken0,5