Vestigingen van bedrijven; opheffingen, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; opheffingen, bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Opheffingen van vestigingen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022* 140.205
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2022* 139.670
A-U Alle economische activiteiten Buitenland 2022* .
A-U Alle economische activiteiten Nederland; niet in te delen 2022* 535
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2022* 11.245
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2022* 26.365
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2022* 74.900
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2022* 27.155
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (LD) 2022* 535
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2022* 3.880
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2022* 4.125
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2022* 3.240
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2022* 7.470
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2022* 3.715
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2022* 15.180
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2022* 11.535
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2022* 29.700
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2022* 31.135
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2022* 2.530
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2022* 19.905
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2022* 7.250
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (PV) 2022* .
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (PV) 2022* 535
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2022* 770
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 225
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2022* 2.885
A-U Alle economische activiteiten Noord-Friesland (CR) 2022* 2.035
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 945
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 1.150
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2022* 1.215
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 1.105
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 925
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2022* 2.440
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 1.085
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2022* 3.945
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2022* 4.890
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2022* 2.620
A-U Alle economische activiteiten Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 5.815
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 1.860
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2022* 11.535
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 2.635
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 2.020
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2022* 1.495
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 2.230
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2022* 1.350
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2022* 17.335
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 2.630
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 3.120
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 8.900
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2022* 1.860
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 2.445
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2022* 12.210
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 2.595
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 670
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2022* 1.865
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2022* 4.850
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 3.855
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 5.200
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 6.005
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2022* 1.770
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2022* 1.710
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2022* 3.770
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2022* 3.715
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (CR) 2022* .
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (CR) 2022* 535
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022* 2.840
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2022* 2.840
A Landbouw, bosbouw en visserij Buitenland 2022* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland; niet in te delen 2022* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2022* 380
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2022* 730
A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2022* 1.090
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2022* 640
A Landbouw, bosbouw en visserij Niet in te delen (LD) 2022* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Groningen (PV) 2022* 95
A Landbouw, bosbouw en visserij Fryslân (PV) 2022* 150
A Landbouw, bosbouw en visserij Drenthe (PV) 2022* 135
A Landbouw, bosbouw en visserij Overijssel (PV) 2022* 220
A Landbouw, bosbouw en visserij Flevoland (PV) 2022* 90
A Landbouw, bosbouw en visserij Gelderland (PV) 2022* 420
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2022* 100
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Holland (PV) 2022* 225
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Holland (PV) 2022* 640
A Landbouw, bosbouw en visserij Zeeland (PV) 2022* 120
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Brabant (PV) 2022* 440
A Landbouw, bosbouw en visserij Limburg (PV) 2022* 195
A Landbouw, bosbouw en visserij Buitenland (PV) 2022* .
A Landbouw, bosbouw en visserij Niet in te delen (PV) 2022* 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Groningen (CR) 2022* 30
A Landbouw, bosbouw en visserij Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 15
A Landbouw, bosbouw en visserij Overig Groningen (CR) 2022* 50
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Friesland (CR) 2022* 70
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 40
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 45
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Drenthe (CR) 2022* 40
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 45
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 45
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Overijssel (CR) 2022* 90
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 35
A Landbouw, bosbouw en visserij Twente (CR) 2022* 95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal opheffingen van vestigingen van bedrijven. Bedrijven die definitief hun werkzaamheden staken kunnen meerdere locaties hebben waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Al deze gesloten bedrijfsvestigingen worden hier afzonderlijk geteld.

De gegevens zijn beschikbaar naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens zijn daarnaast beschikbaar naar regio gebaseerd op de regionale indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 augustus 2023:
In 2020 is voor alle regio's het totaal van de SBI (A-U Alle economische activiteiten) onjuist opgeteld.
De detailgegevens en de gegevens van de overige jaren waren wel correct.

Wijzigingen per 20 juli 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de cijfers over 2021 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig. De cijfers over 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Opheffingen van vestigingen
Een opheffing van een vestiging betreft alle vestigingen die op dat moment behoren bij een opgeheven bedrijf. Er is geen sprake van opheffing bij voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Hierbij is de identiteit van het bedrijf van grote betekenis. Als bijvoorbeeld na een verhuizing van een winkel de klantenkring opnieuw moet worden opgebouwd, dan wordt dit beschouwd als opheffing van het oorspronkelijke bedrijf en de oprichting van een nieuw bedrijf.
Er is geen sprake van een opheffing als de activiteiten worden voortgezet. Het bedrijf (met bijbehorende werkgelegenheid) behoort niet meer tot de populatie. Het bekendste voorbeeld is het faillissement.

Niet als opheffing worden beschouwd:
- beëindiging als gevolg van fusie, overname of opsplitsing;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- reactivering.