Zoekresultaten

1540 resultaten voor keyword:bedrijven
1540 resultaten voor keyword:bedrijven

Pagina 3 van 62

Wetenschappelijk onderwijs; promoties, studierichting

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten Studierichting

Cijfers

Omzet zakelijke dienstverlening 13 procent hoger in vierde kwartaal 2022

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2022 13 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

CBS vermindert piekbelasting enquêtes voor bedrijven

Om kwalitatief goede statistieken te kunnen maken, heeft het CBS informatie nodig van bedrijven.

Artikelen

Vertrouwen ondernemers industrie verandert nauwelijks

De stemming onder ondernemers in de industrie is in februari nauwelijks veranderd.

Artikelen

Werknemers Energy & Health Campus Schagen, dec 2020

Kenmerken van werknemers op de Energy & Health Campus in Schagen, december 2020

Cijfers

Helft van de bedrijven kan hogere kosten nauwelijks of niet doorberekenen

In hoeverre ondernemers gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk. De helft van de bedrijven kan hogere kosten nauwelijks of niet doorberekenen.

Artikelen

Investeringen krimpen met bijna 2 procent in december

In december 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,9 procent kleiner dan een jaar eerder.

Artikelen

Zuid-Holland exporteert weer meeste goederen

Zuid-Holland exporteerde in 2021 de meeste goederen naar het buitenland, met een waarde van 100 miljard euro. In 2020 was Noord-Brabant nog de grootste goederenexporteur.

Artikelen

Omzet industrie in vierde kwartaal 13 procent hoger

In het vierde kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 12,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere prijzen.

Artikelen

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, SBI 2008, seizoengecorrigeerd

Conjunctuurenquête Nederland, COEN, productie, omzet, winstgevendheid Economisch klimaat, personeelssterkte, bedrijfstakken,seizoengecorrigeerd

Cijfers

Ondernemersvertrouwen stijgt in het eerste kwartaal

Het ondernemersvertrouwen nam aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 toe van licht negatief naar positief (6,4). De stemmingsindicator steeg in alle bedrijfstakken, behalve in verhuur en...

Artikelen

Havenmonitor, 2020

Investeringsindicatoren voor de maritieme sectoren in Nederland in 2020.

Cijfers

Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2021

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Cijfers

Aantal bedrijven blijft toenemen

Aan het begin van 2023 waren er ruim 2,1 miljoen bedrijven, 79 duizend meer dan een jaar eerder. Het gaat vooral om bedrijven met 1 werkzame persoon.

Artikelen

BATlab notitie: Coronasteungebruik en financiering

Onderzoeksnotitie in samenwerking tussen het CBS, EZK en RVO die inzicht verschaft in de zoektocht naar financiering door bedrijven en hoe dat samenhangt met gebruik van coronasteunmaatregelen.

Cijfers

Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022

Regionaal-Economische kengetallen mkb

Cijfers

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021

Cijfers

BATlab notitie: Overlap vaste-lasten-regelingen en NOW

Onderzoeksnotitie in samenwerking tussen het CBS, EZK en RVO die inzicht verschaft in de overlap in het gebruik van de coronasteunmaatregelingen vaste-lasten-regelingen (VLR) en de Noodmaatregel...

Cijfers

Knappe koppen buigen zich over pittige wiskundeopgaven tijdens Olympiade

Op vrijdag 27 januari 2023 vond de elfde Wiskunde Olympiade voor Bedrijven plaats.

Artikelen

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2021

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, naar stadsdeel en winkelgebied, 2021

Cijfers

Bedrijven met gestegen kosten hebben meer behoefte aan externe financiering

Voor bijna 6 op de 10 bedrijven vormden de bedrijfskosten een (zeer) belemmerende factor voor de bedrijfsvoering in de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Dat waren er meer dan een jaar eerder,...

Artikelen

Financieringsmonitor 2022

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

BATlab notitie: coronasteunmaatregelen en bedrijfsopheffingen

Onderzoeksnotitie in samenwerking tussen het CBS, EZK en RVO die inzicht verschaft in de invloed van financiële coronasteunmaatregelen op bedrijfsopheffingen.

Cijfers

Vertrouwen ondernemers industrie opnieuw fractie positiever

De stemming onder ondernemers in de industrie is in december verbeterd

Artikelen

Investeringen groeien met ruim 3 procent in november

In november 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,1 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen