Zoekresultaten

1542 resultaten voor keyword:bedrijven
1542 resultaten voor keyword:bedrijven

Pagina 2 van 62

Industrie verwacht in 2023 15 procent meer te investeren

In 2023 verwachten producenten 15 procent meer te investeren dan in 2022. Vooral raffinaderijen en de chemische industrie hebben positieve investeringsverwachtingen.

Artikelen

Detailhandel verkocht minder in eerste kwartaal, maar zette meer om

De detailhandel zette in het eerste kwartaal van 2023 bijna 8 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze toename komt door hogere prijzen. Het volume (omzet gecorrigeerd door...

Artikelen

Investeringen groeien met ruim 4 procent in maart

In maart 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,4 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Ondernemersvertrouwen stijgt licht in tweede kwartaal 2023

Het ondernemersvertrouwen nam in het tweede kwartaal 2023 toe tot 7,5. De stemmingsindicator is daarmee voor het tweede kwartaal op rij positief.

Artikelen

Minder winkels in 2023

Nederland telde 82,1 duizend fysieke winkelvestigingen op 1 januari 2023. Dit zijn 1,6 duizend winkels minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Toepassing van Internetstandaarden voor websites van bedrijven

Statische beschrijving van de toepassing van Internetstandaarden voor websites van bedrijven per bedrijfsgrootteklasse en bedrijfstak op basis van de scanmethodologie van internet.nl op een...

Publicaties

Regionaal-Economische Kengetallen 2022

Regionaal-Economische kengetallen

Cijfers

CBS-database brengt productieketens Nederlandse economie in kaart

Productieketens spelen een grote rol in de Nederlandse economie en zijn tegelijkertijd kwetsbaar voor verstoringen

Artikelen

Ondernemers industrie minder positief in april

De stemming onder ondernemers in de industrie is in april minder positief.

Artikelen

Internationaal naslagwerk bundelt kennis over bedrijfsstatistieken

Een internationaal naslagwerk, met 36 hoofdstukken met de laatste stand van zaken over alle facetten van de productie van bedrijfsstatistieken.

Artikelen

Investeringen groeien met ruim 5 procent in februari

In februari 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,2 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Financiering als uitdaging bij financieringsbehoefte

Tabel met aanvullende informatie over de Financieringsmonitor 2022.

Cijfers

Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2022

Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol.

Cijfers

Bedrijven, zelfstandigen, uitzendkrachten en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2021

Voor een specifieke bedrijfstakindeling is het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met...

Cijfers

Verdeling personenauto’s naar provincie, 2021-2022

Elektrische personenauto’s per provincie, herverdeling van voertuigen van rechtspersonen (zakelijke auto’s en lease) om tot de locatie van de eindgebruiker te komen, 1-1-2021 en 1-1-2022.

Cijfers

Business portal CBS: in 2024 eenvoudig data aanleveren door bedrijven

Het CBS is vorig jaar gestart met de ontwikkeling van een Business portal, dat het voor bedrijven en organisaties eenvoudiger moet maken om de gevraagde data bij het CBS aan te leveren.

Artikelen

Vertrouwen ondernemers industrie neemt wat toe

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verbeterd.

Artikelen

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar vestigingsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.

Cijfers

Niet-financiële bedrijven boeken opnieuw meer winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het vierde kwartaal van 2022 uit op 85 miljard euro. Dat is de grootste winst geboekt sinds het begin van de tijdreeks in 1999.

Artikelen

Investeringen groeien met ruim 9 procent in januari

In januari 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 9,3 procent groter dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in gebouwen, vliegtuigen en...

Artikelen

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Producenten in Nederland positiever gestemd dan in meeste EU-landen

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ei_bsin_q_r2/default/table?lang=en

Artikelen

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype

Cijfers