Zoekresultaten

49 resultaten voor keyword:arbeidsvolume
49 resultaten voor keyword:arbeidsvolume

Pagina 1 van 2

Artikelen

Detailhandel; Aandeel onder buitenlandse zeggenschap

Maatwerktabel omzet en arbeidsvolume onder buitenlandse zeggenschap in de detailhandel, 2010-2015

Cijfers

Looncomponenten pensioenopbouw, 2021

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw.

Cijfers
Publicaties
Artikelen

Looncomponenten pensioenopbouw, 2019

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Cijfers

Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2013 en 2015

Banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Cijfers

2,1 procent minder uren gewerkt in eerste kwartaal

Alle werkenden van Nederland, werknemers en zelfstandigen, werkten in het eerste kwartaal van 2020 in totaal 3,4 miljard uren. Dat is 2,1 procent minder dan in het kwartaal ervoor (gecorrigeerd voor...

Artikelen

Daling arbeidsvolume landbouw, aandeel gezinsarbeid verder afgenomen

In 2012 is het arbeidsvolume in de landbouw ten opzichte van 2011 met 3 procent gedaald tot 161 duizend arbeidsjaareenheden. In de periode 2000 – 2012 daalde het totale arbeidsvolume met een kwart....

Artikelen

Kenmerken van WNT-instellingen in 2015

Maatwerktabellen over het arbeidsvolume, brutoloonsom en hoogste brutoloon van WNT-instellingen in 2015

Cijfers

Productiegroei door meer aankopen door bedrijven

Intermediair verbruik is een steeds belangrijkere productiefactor geworden.

Artikelen

Uitgaven aan beroepspraktijkvorming iets gestegen in 2012

In 2012 gaven de erkende leerbedrijven 2,5 miljard euro euro uit aan beroepspraktijkvorming. Dat is 37 miljoen euro meer dan in 2011.

Artikelen

Looncomponenten pensioenopbouw, 2018

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Cijfers

Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019

Arbeidsjaren, output en toegevoegde waarde in prijzen van 2015 naar regio, verslagjaar 2019

Cijfers

Looncomponenten pensioenopbouw, 2013-2017

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Cijfers

Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2016 en 2018

Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Cijfers

Economische groei eerste kwartaal 2007 blijft 2,5 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2007 met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De uitkomst is gelijk aan die van de eerste raming van jongstleden 15 mei.

Artikelen
Artikelen

Kleinere economische krimp eerste kwartaal door nieuwe EU-richtlijn en additionele gegevens

Vanaf vandaag voldoet Nederland als een van de eerste landen in de Europese Unie aan de nieuwe internationale richtlijnen voor de nationale rekeningen.

Artikelen
Artikelen

Meer mensen werkzaam in de toerismesector

Het aantal banen binnen de toerismesector is in 2014 gestegen met 15 duizend naar een totaal van 606 duizend. Het aantal fte’s (voltijdbanen) steeg ongeveer 8 duizend waarmee de groei van het...

Artikelen