Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:arbeidsvolume
36 resultaten voor keyword:arbeidsvolume

Pagina 1 van 2

2,1 procent minder uren gewerkt in eerste kwartaal

Alle werkenden van Nederland, werknemers en zelfstandigen, werkten in het eerste kwartaal van 2020 in totaal 3,4 miljard uren. Dat is 2,1 procent minder dan in het kwartaal ervoor (gecorrigeerd voor...

Artikelen

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nr, 1969-2016

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Productiegroei door meer aankopen door bedrijven

Intermediair verbruik is een steeds belangrijkere productiefactor geworden.

Artikelen

Inkomsten landbouw blijven achter bij productiestijging

Het aantal landbouwbedrijven daalde in de periode 1995–2014 met 42 procent. In 1995 telde Nederland nog 113 duizend agrarische bedrijven, in 2014 is dit aantal gedaald tot 65 duizend. Tegelijkertijd...

Artikelen

Meer mensen werkzaam in de toerismesector

Het aantal banen binnen de toerismesector is in 2014 gestegen met 15 duizend naar een totaal van 606 duizend. Het aantal fte’s (voltijdbanen) steeg ongeveer 8 duizend waarmee de groei van het...

Artikelen
Artikelen

Arbeid en productiviteit: de bijdrage van compositie-effecten

Sociaaleconomische trends 2014. Tot nu toe werd het arbeidsvolume in de Groeirekeningen geraamd op basis van gewerkte uren. Door het compositie-effect op te nemen wordt de arbeidsvolumeverandering...

Artikelen

Kleinere economische krimp eerste kwartaal door nieuwe EU-richtlijn en additionele gegevens

Vanaf vandaag voldoet Nederland als een van de eerste landen in de Europese Unie aan de nieuwe internationale richtlijnen voor de nationale rekeningen.

Artikelen

Uitgaven aan beroepspraktijkvorming iets gestegen in 2012

In 2012 gaven de erkende leerbedrijven 2,5 miljard euro euro uit aan beroepspraktijkvorming. Dat is 37 miljoen euro meer dan in 2011.

Artikelen

Tussen 1999 en 2010 meeste banen erbij in Randstad

Het aantal banen van werknemers in Nederland is in de periode 1999-2010 met 9 procent toegenomen. Vooral in de Randstad steeg het aantal banen.

Artikelen

Toename tijdelijk personeel in de landbouw

In de periode 1 april 2012 tot 1 april 2013 is het arbeidsvolume in de landbouw van tijdelijk personeel met ruim 4 procent toegenomen. Hiermee was de inzet van tijdelijk personeel 29 duizend...

Artikelen

Daling arbeidsvolume landbouw, aandeel gezinsarbeid verder afgenomen

In 2012 is het arbeidsvolume in de landbouw ten opzichte van 2011 met 3 procent gedaald tot 161 duizend arbeidsjaareenheden. In de periode 2000 – 2012 daalde het totale arbeidsvolume met een kwart....

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Werkgelegenheid landbouw stabiel, meer tijdelijke arbeid

In 2010 waren er op land- en tuinbouwbedrijven 170 duizend fulltime arbeidsplaatsen. Vanaf 2005 is het arbeidsvolume vrijwel gelijk gebleven. Ongeveer 17 procent van het arbeidsvolume bestond uit...

Artikelen
Publicaties

Land- en tuinbouw: schaalvergroting en lagere inkomens

In de periode 1995-2009 is het aantal landbouwbedrijven sterk afgenomen. Ook het arbeidsvolume en het agrarisch inkomen daalden flink.

Artikelen

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Meer en efficiëntere ouderenzorg

De arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg nam tussen 2001 en 2007 met gemiddeld 1,4 procent per jaar toe. De groei van de arbeidsproductiviteit is volledig gerealiseerd na 2004 toen de groei...

Artikelen

Forse toename tijdelijk personeel in de landbouw

In de landbouw is het arbeidsvolume van tijdelijk personeel fors gestegen. In de periode van 1 april 2008 tot 1 april 2009 steeg dit met 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het totale...

Artikelen

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers

Regionaal consistente tijdreeksen 1999-2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

Per 1 januari 2005 zijn de voormalige gemeenten Bergh (code 0207) en Didam (code 0218) in de provincie Gelderland opgegaan in de nieuwe gemeente Montferland (code 1955). De voormalige gemeente Didam...

Artikelen