Toename tijdelijk personeel in de landbouw

In de periode 1 april 2012 tot 1 april 2013 is het arbeidsvolume in de landbouw van tijdelijk personeel met ruim 4 procent toegenomen. Hiermee was de inzet van tijdelijk personeel 29 duizend arbeidsjaren tegen 27 duizend een jaar eerder. Het totale arbeidsvolume daalde met 0,5 procent tot 160 duizend arbeidsjaren.

Arbeidsvolume landbouwbedrijven 2000 – 2013* 

arbeid boerderijen 2013

Steeds meer bedrijven werken met tijdelijk personeel

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van tijdelijke arbeidskrachten is inmiddels gestegen tot 59 procent. Dat is een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. In 2000 werd slechts bij 14 procent van de agrarische bedrijven gebruik gemaakt van tijdelijk personeel. Bij de graasdierbedrijven is de toename het grootst. In 2000 was bij 7 procent van de graasdierbedrijven sprake van inzet van tijdelijk personeel. Dit is opgelopen tot 61 procent in 2013.

Aandeel bedrijven met tijdelijk personeel naar hoofdbedrijfstype  

arbeid bedrijftype 2013

Verder daling gezinsarbeid

De arbeid die door gezinsleden werd geleverd is gedaald tot 89 duizend arbeidsjaareenheden. Dat is een daling van 2 procent ten opzichte van 2012. Het aandeel gezinsarbeid in het totale arbeidsvolume is teruggelopen tot 55 procent. In 2000 was dit aandeel nog 66 procent. Vooral bij de hokdierbedrijven (13 procentpunt) en de tuinbouwbedrijven (10 procentpunt) is dit aandeel sinds 2000 flink afgenomen.

Aandeel gezinsarbeid naar hoofdbedrijfstype  

arbeid gezin bedrijfstype 2013

Marius Reitsema

StatLine